Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

KOFA enig med entreprenør som ble avvist i driftskontrakt

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) avgjorde i Olsen Entreprenørs favør etter at entreprenøren ble avvist fra konkurransen om vinterdrift av kommunale veier og plasser i Drangedal kommune. Kommunen har brutt kravet til etterprøvbarhet, heter det i KOFA-avgjørelsen.

I en avgjørelse fra KOFA 10. desember konkluderer klagenemnda med at Drangedal kommune har brutt kravet til etterprøvbarhet i avvisningen av Olsen Entreprenør fra en konkurranse om vinterdrift av kommunale veier og plasser i Drangedal.

25. juni i år kunngjorde Drangedal kommune konkurransen om vinterdrift av kommunale veier og plasser i perioden 2020 til 2023, med opsjon på ett pluss ett år.

Av konkurransegrunnlaget var det blant annet stilt krav til at tilbyder skulle ha «tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre avtale av dette omfang på en effektiv og kostnadsrasjonell måte», men eneste tildelingskriterium var pris.

Olsen Entreprenør leverte tilbud på roden Drangedal sentrum 2, men ble avvist fordi tilbyder kun hadde levert tilbud med én traktor på roden, mens andre tilbydere leverte tilbud med flere maskiner. «Avviket vurderes som vesentlig da oppdragsgiver ikke klarer å evaluere tilbudene på likt grunnlag. På bakgrunn av dette må dessverre oppdragsgiver meddele at deres tilbud blir avvist», heter det i avvisningen.

Da entreprenøren klaget på avvisningen, fikk de til svar at «Du har i inngitt tilbud kun oppgitt en traktor, med en reserveløsning ved havari, for Drangedal sentrum 2. Det anses ikke som tilstrekkelig kapasitet i henhold til konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav oppfylles ikke og tilbudet ditt må derfor avvises i henhold til FOA».

Olsen Entreprenør mente kommunen hadde oppgitt en annen avvisningsgrunn enn det som fremkom i de første brevene, og klagde inn saken for KOFA.

De mente kommunen hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved å endre begrunnelsen for avvisningen i etterkant av avgjørelsen, og anførte også at kommunen hadde brutt regelverket på flere andre punkter. Klagenemnda kom til at Drangedal kommune hadde brutt kravet til etterprøvbarhet ved å endre det rettslige grunnlaget for avvisningen i etterkant av avgjørelsen, men ga ikke medhold i noen av entreprenørens andre anførsler.