Klimasatsingen: - De unges stemmer er helt avgjørende

Norge må gjennom en betydelig grønn omstilling for å møte sine klimaforpliktelser. Nå skal 200 unge hoder innen bygg, anlegg og eiendom samles for å utforske hvordan bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) kan bli en del av løsningen.

To av initiativtakerne er Kirsten Syvertsen i Rambøll og Mats Mauer Pettersen i Norsk Gjenvinning. Sammen med Gina Marie Qvale i Rambøll og Henrik Kyte Assmann i Nye Veier, utgjør de styringsgruppen for arrangementet. De er overbevist om at BAE-næringen trenger de unge stemmene for å finne de gode løsningene, men peker på at det ikke alltid er like greit å være ung i en tradisjonell næring.

– I arbeidet med en bærekraftig BAE-næring som bidrar til å kutte klimagassutslipp, er de unge stemmene helt avgjørende. De har nye perspektiver som sammen med den etablerte kunnskapen og erfaringen i bransjen, kan dytte ting i riktig retning. Med denne samlingen skal vi sørge for at unge folk kan møtes på tvers av fagområder og bransjer, og så håper vi at terskelen senkes for å kunne bidra med ideer og løsninger, sier Syvertsen.

– Vi tror samlingen passer for alle mellom 25 og 40 år som har et ønske om å påvirke næringen og samfunnet som helhet. Alle som tror at samarbeid er en del av løsningen, legger Pettersen til.

Han håper så mange virksomheter som mulig sender noen av sine til samlingen, både for å bidra med synspunkter og ta med seg inspirasjon tilbake.

Stort ansvar
Samlingen arrangeres av samarbeidsinitiativet SAMMEN2030, som har som mål å bidra til at BAE-næringen opptrer mest mulig samlet i spørsmål som angår omdømme og rammevilkår. De to representantene for initiativtakerne mener at BAE-næringen har et spesielt ansvar.

– Vi representerer en næring som har stort ansvar og mange muligheter. BAE-næringen er Norges største fastlandsnæring og er derfor et viktig verktøy for myndighetene på flere samfunnsområder. Skal for eksempel Norge innfri sine forpliktelser under Paris-avtalen, må potensialet for kutt av klimagassutslipp i BAE-næringen realiseres. Vi er glade for at næringen gjennom SAMMEN2030 så tydelig har signalisert at den ønsker å være en del av løsningen, og det er det vi har som utgangspunkt når vi arrangerer denne samlingen, sier Syvertsen.

Ønsker en fast møteplass
Syvertsenog Pettersen ønsker at samlingen skal danne grunnlag for en fast møteplass der unge representanter fra ulike områder i næringen kan møtes og diskutere felles utfordringer.

– Vi har mange flotte unge ressurspersoner i næringen vår, og de som er yngre har ofte et noe annet syn enn dagens toppledere. Derfor mener vi det har stor verdi at vi samles for å gi hverandre innspill, økt kunnskap og inspirasjon. Vi oppfordrer derfor alle som synes dette er interessant, til å melde seg på nå, sier Pettersen.

Les mer om programmet her