Klimaendringer skaper nye utfordringer for friluftslivet i fjellet

DNTs turlag opplever at endringer i vær og klima medfører ekstra utfordringer for tilrettelegging for friluftsliv i området de representerer.

– Flere steder ser vi at behovet for reparasjon av broer i fjellet, klopping av våte stier, gjengroing og flytting av skredutsatte ruter øker, sier seksjonsleder for naturforvaltning og bærekraft Trygve Sunde Kolderup i Den Norske Turistforening (DNT) til Nationen.

Han viser til at klimatilpasning foreløpig er et lite brukt prinsipp for utvikling og vedlikehold av stier, turruter og turmål.

– Det må vi raskt endre. Klimatilpasning må bli like viktig for friluftslivets infrastruktur som det er for byutvikling, samferdsel og større utbyggingsprosjekter, sier han.

Kolderup framholder at de nye klimautfordringene trolig også kommer til å kreve mer spesialisert kompetanse, med tanke på erfaringene det store og dyktige dugnadskorpset til DNT har.

– Vi ser behovet for tilskudd til både forebyggende arbeid og reparasjon. Samtidig må det bygges økt kompetanse på klimatilpasning knyttet til friluftslivets infrastruktur, sier han.