Mange tenker på biologisk mangfold når de planter i hager og på balkonger og terrasser. Og foreldre vil gjerne lære barna hvordan de kan dyrke selv. Illustrasjonsfoto: NTB

Mange tenker på biologisk mangfold når de planter i hager og på balkonger og terrasser. Og foreldre vil gjerne lære barna hvordan de kan dyrke selv. Illustrasjonsfoto: NTB

Klimaendringer påvirker nordmenns hagevaner

En firedel av oss har endret atferd i hagen, på balkongen eller terrassen som følge av klimaendringene, ifølge en undersøkelse.

Fire av ti sier de har det biologiske mangfoldet i tankene når de dyrker planter og blomster, skriver Nationen og viser til en undersøkelse bestilt av hagesenterkjeden Plantasjen.

– I år oppgir 38 prosent at biologisk mangfold er noe de tenker på, mot 25 prosent i fjor, sier kommunikasjonssjef Charlotte Gjone i Plantasjen. Hun sier den årlige undersøkelsen, som er gjennomført av HUI Research, viser økende engasjement for bærekraftsspørsmål.

– Seks av ti nordmenn oppgir at de er ganske, meget eller svært godt kjent med bærekraftsspørsmål. Å prøve å ta bevisste og bærekraftige valg i sitt forbruk generelt er en selvfølge for mange – og også når de kjøper planter og blomster, sier Gjone.

Andelen som sier de har endret hageatferd på grunn av klimaendringene, er størst blant dem som har barn som fortsatt bor hjemme. Foreldre er også opptatt av å lære barna hvor maten kommer fra. 63 prosent sier de er i hagen sammen med barna for å lære dem om hvordan de kan dyrke selv, og hva som er viktig for at plantene skal overleve.

Blant dem over 50 er der færrest som har endret seg, bare 7 prosent. Samtidig tar denne aldersgruppen omtrent like mange klimasmarte valg som de yngre.