Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la i dag ned grunnstenen til en stor satsing på biogass. Her sammen med Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass. Foto: Sunnhordland Naturgass

Klima- og miljøministeren la ned grunnsten for nytt biogassanlegg

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fredag ned grunnstenen til det som skal bli et stort privat biogassanlegg på Stord.

Selskapet Sunnhordland Naturgass skal bygge et biogass-anlegg til 120 millioner kroner.

- Sunnhordland Naturgass AS vil bygge hele ti store anlegg i Norge, med investeringer i milliardklassen. Her skal det omdannes avfall fra jordbruk, fiske og husholdninger til store mengder energi, heter det i en pressemelding.

– Dette er et kjempeviktig prosjekt. Her snakker vi ikke bare om sirkulærøkonomi, eller bare om nye arbeidsplasser eller bare om klimagassreduksjon, men alt dette, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. – Dette prosjektet er en viktig brikke i det store bildet, understreker han.

Det nye anlegget skal utvinne gass som ellers hadde vært avfall, og hvor det fanges CO2 som ellers ville gått ut i atmosfæren. 

– Vi har planer om å bygge ti slik anlegg rundt i landet som raskt skal bli lønnsomme uten statsstøtte, og skape hundrevis av nye arbeidsplasser. Men da er vi avhengige av at det statlige virkemiddelapparatet stiller med tilskudd, lån og garantier i oppstartsfasene, og ikke minst behandler våre søknader raskt, sier daglig leder Jan Kåre Pedersen i Sunnhordland Naturgass.

Med full kapasitet vil reaktorene fra Antec Biogas årlig omdanne 55.000 tonn avfall fra landbruket og fiskerinæringen på Stord til 60 GWh energi. En fjerdedel brukes til oppvarming av hus og bedrifter i kommunen, mens resten blir drivstoff for busser, lastebiler og båter. 

– Beliggenheten her på Stord gjør at vi både får kortreist tilgang til råstoff fra landbruk og fiskeri, men også at vi kan få transport sluttproduktet ut med skip, avslutter Pedersen.