Det er Snøhetta som har vært arkitekt for plusshuset på Ringdalskogen utenfor Larvik. (Foto: Paal-André Scwital)Så lekkert kan plusshusets inngangsparti fremstå når kvelden faller på. (Illustrasjon: Suburbia)Slik kan Multikomforthuset innpasses på en tomt hvor som helst i Norge. (Foto: Paal-André Scwital)

Klart for åpning av et rått plusshus

17. september er det åpning for plusshuset som skal inspirere byggebransjen til å bygge fremtidens miljøvennlige bolig med kjent teknologi allerede i dag.

Bak står søsterbedriftene Optimera og Brødr. Dahl. Boligen er oppført vegg i vegg med Br. Dahls kompetansesenter på Ringdalskogen utenfor Larvik. Eierne lanserer bygget som Nord-Europas råeste plusshus.

Senker terskel

– Miljøteknologi er ikke forbeholdt spesialister. Vi legger nå til rette for at hele bredden av byggmestere, boligprodusenter, håndverkere og entreprenører i Norge kan levere slike løsninger i dag, sier Optimera-sjef Asbjørn Vennebo i forbindelse med at selskapet han leder nylig åpnet et plusshus i tilknytning til visnings- og kompetansesenteret til VVS-kollegaen Brødr. Dahl.

– Vi senker terskelen så lavt at det blir lett å komme i gang. Dessuten viser vi nå hvor bra det kan se ut, fremholder han.

– Det vil bli en spennende reise å dra hit til Ringdalskogen. Her vil våre kunder få inspirasjon og ikke minst se og oppleve konkrete løsninger som de nå kan ta i bruk, følger direktør Stene Bergsløkken opp overfor Byggeindustrien. Han er leder for Divisjon byggsystemer i Optimera.

Opplevelse og kompetanse

Gjennom å arrangere samlinger tilpasset ulike kundegrupper skal Optimera tilby både opplevelse og kompetanse. Plusshust fremstår som en forstørret enebolig. Her kan de besøkende oppleve hvordan det er å være i fremtidens bolig samtidig som de kan studere arkitekturen og de valgte miljø-løsningene. Så kan man forflytte seg over i kurssenteret som har bra kapasitet med konferansesal og møterom. Her er det bygget opp modeller og utstillinger slik at de besøkende også her tilbys noe konkret og håndfast. Eksempelvis vises snitt i full størrelse av hvordan yttervegger og lydvegger er bygd opp.

Her vil det videre gis opplæring i byggebeskrivelser, støttetjenester, app-er, byggevarer og dokumentasjon samt i ventilasjon og VVS fra søsterselskapet Brødr. Dahl.

Bergsløkken opplyser at de første kursene vil rette seg mot byggmestere som med kurset kan kvalifisere seg til å bli energirådgivere slik at de kan tilby sine kunder gode løsninger.

Ambisiøse mål

Byggevareselskapet Optimera og VVS-distributøren Brødrene Dahl satte seg ambisiøs mål for huset som skal fungere som et visnings- og kompetansesenter. De la seg på den krevende energistandarden til utviklingsprosjektet Zero Emission Buildings (ZEB-OM) hvor netto klimagassutslipp fra både drift og produksjon av materialer skal være null. I tillegg klarer bygget å levere energi til husets el-bil og svømmebasseng og er derfor definert som et plusshus.

Det har vært et tett samarbeid mellom forskningssenteret ZEB og andre aktører som arkitekt og industripartnere i tidligfase-planlegging, prosjektering og bygging samt drift av pilotbygget Multikomfort.

– For å oppnå et nullutslippsbygg må alle beslutninger optimaliseres. Dette gjelder for bygningskroppen, elektrisk utstyr, ventilasjonen og energisystemet med produksjon av fornybar energi fra for eksempel solceller, solfangere og varmepumper, forklarer daglig leder Anne G. Lien i ZEB.

Energioverskudd

Et nullutslippsbygg skal produsere energi som dekker drift av bygget og innebygget energi i materialene. Energi til drift omfatter energi til oppvarming, belysning, ventilasjon, husholdningsapparater og annet utstyr. Med innebygget energi i materialer menes den energien som går med til produksjon av materialer og transport til byggeplass.

Forskere fra ZEB har stått for beregningene som ligger til grunn for energiregnskapet. Disse viser samlet energibehov knyttet til drift, produksjon av byggematerialer samt lading av el-bil på 27.830 kWh. Beregnet energiproduksjon knyttet til gråvannsgjenvinning, solfangere, bergvarmepumpe samt solceller er beregnet til 28.562 kWh som gir et energioverskudd på 732 kWh.

Du kan lese mer om energiløsningene og materialvalg i det oppsiktsvekkende Multikomforthuset i Byggeindustrien nr. 14 som kommer ut 18. september.