Kjenner ikke til betongskader i Norge

Statens vegvesen kjenner ikke til at bruk av magnesiumklorid i vegsalt har ført til skader på betongkonstruksjoner langs vegnettet i Norge.

Vegvesenet har brukt magnesiumklorid på riksveger innenfor Ring 3 i Oslo i fem år og på deler av vegnettet på Toten og Gjøvik sist vinter. Erfaringene er så gode at Vegvesenet nå vil bruke mer magnesiumklorid på vegnettet i Oslo. Samtidig fortsetter utprøvingen i Vestoppland, skriver Vegvesenet på sine hjemmesider. Vegvesenet samarbeider tett med SINTEF i forsøksarbeidet med bruk av magnesiumklorid i vegsalt. Føre var - Vi er kjent med at det i laboratorieforsøk med konsentrert magnesiumklorid er påvist skader på betong. Vi bruker en blanding hvor vi tilsetter 30 gram magnesiumklorid per kilo natriumklorid. Det betyr at det er forsvinnende lite magnesiumklorid som kan komme i kontakt med betongkonstruksjoner, sier overingeniør Roar Støtterud ved teknologiavdelingen i Vegdirektoratet. Vegvesenet skal likevel etter føre var prinsippet se nærmere på virkningene utblandet magnesiumklorid kan ha på betong. - Vi skal denne vinteren inspisere betongkonstruksjoner på strekninger hvor vegvesenet har brukt magnesiumklorid. I tillegg skal vi gjennomføre omfattende forsøk i laboratorium. Bruer har en beskyttende membran som beskytter betongen, sier Støtterud. Vegmyndigheter i Canada, Nord-Amerika og Tyskland har i flere år brukt magnesiumklorid på vegnettet. I Canada og Nord-Amerika bruker de også ren magnesiumklorid. I Tyskland bruker de samme saltblanding som i Norge. - Tyske vegmyndigheter har ingen negative erfaringer med magnesiumklorid og betongkonstruksjoner, sier Støtterud. Miljøsalt Forsøkene i Norge har vist at magnesiumklorid har flere gunstige miljøvirkninger. Den øker også trafikksikkerheten. - Vi kan bruke mindre vegsalt når vi bruker magnesiumklorid sammen med det tradisjonelle vegsaltet. Forsøk viser at vi kan redusere saltforbruket med 20-25 prosent uten at det går ut over fremkommeligheten på vinterføre, sier Støtterud. Magnesiumklorid har også en annen miljøgevinst. - Det har en gunstig effekt på svevestøv. Saltblandingen binder støvet. Det har ført til svært positive luftmålinger i forhold til svevestøv i områder hvor vi har brukt magnesiumklorid, sier Støtterud. I tillegg kan vegvesenet salte vegene med magnesiumklorid ned til 10-12 minusgrader. - Vanlig salt fryser på vegene når det kaldere enn seks minus, sier Støtterud.