Foto: Google Earth

Kjendisgartner vil stoppe kirkebygg

Morten Bragdø, innehaver av Randesund hagesenter i Kristiansand, vil stoppe Den Eritreiske Koptiske Ortodoks Amanuel Kirke i Kristiansand fra å bygge på nabotomten.

Det skriver Fædrelandsvennen i en artikkel på sine nettsider tirsdag.

Menigheten har, ifølge artikkelen, kjøpt tidligere Randesund helsesenter, som ligger like inntil hagesenteret, og er nå i gang med riving og bygging av den planlagte kirken.

«På denne bakgrunn kreves umiddelbar stopp av arbeidene. Jeg ber om en bekreftelse på at dette er gjort snarest og i løpet av dagen.» skriver advokat Sverre Bragdø-Ellenes, som representerer Randesund hagesenter og innehaver Morten Bragdø, i epost til utbygger.

Privat avtale

For ett år siden kjøpte Den Eritreiske Koptiske Ortodoks Amanuel Kirke i Kristiansand gamle Randesund helsesenter for 7,25 millioner kroner. Samtidig søkte de om, og fikk innvilget, bruksendring til møtelokaler. I vår fikk de også kommunens tillatelse til delvis riving og ombygging, med utvidelse fra 750 til totalt 920 kvadratmeter gulv.

Familien Bragdø hevder via advokaten at de ikke har fått noe nabovarsel, og viser til en privatrettslig avtale inngått i 1988, da helsesenteret skulle bygges.

Her heter det at «Dersom kjøper vil forandre noe eksteriørmessig på bygg som vil bli oppført på eiendommen, må samtykke fra selger og Randesund Planteskole AS innhentes. Nektelse av slikt samtykke må ha saklig grunn.»

Første klage

Ingen av partene i nabostriden har ønsket å uttale seg overfor Fædrelandsvennen.

Kirken ønsker, ifølge avsisen, ikke å bidra til økt temperatur i naboskapet, men hevder å ha fulgt regelverket til punkt og prikke. Fædrelandsvennen skriver i artikkelen at dette bekreftes av byggesaksavdelingen i Kristiansand, som ikke har mottatt noen klager på utbyggingen før klagen fra Randesund hagesenter kom for vel tre uker siden.

– Det er ingen tvil om at de har fått nabovarsel; den er sendt rekommandert i posten og deretter kvittert ut. Klagen handler om rent privatrettslige forhold, og avtalen ble inngått mellom far til klager og utbygger av helsesenteret, sier byggesaksleder Bjørn Harald Andersen i Kristiansand kommune til avisen.

De ser ingen grunn til å stanse byggingen i påvente av klagebehandlingen. HSH Entreprenør uttaler overfor Fædrelandsvennen at kirken kan stå ferdig til nyttår.