I tillegg til legging av nærmere 200.000 tonn asfalt, innebærer avtalen at NCC har en vedlikeholdsavtale i 20 år. Illustrasjonsfoto: NCC

I tillegg til legging av nærmere 200.000 tonn asfalt, innebærer avtalen at NCC har en vedlikeholdsavtale i 20 år. Illustrasjonsfoto: NCC

Kjempestor asfaltkontrakt for NCC

NCC Industry startet i mai opp asfaltarbeider på Nye Veier-prosjektet E6 Kvithammar-Åsen. Totalt skal det legges 200.000 tonn asfalt på den 19 kilometer lange veistrekningen.

Det er Nye Veier som bygger den 19 kilometer lange strekningen av nye E6 fra Kvithammer i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune, og Hæhre Entreprenør er ansvarlig entreprenør for prosjektet.

NCC skal legge noe asfalt i år og i 2023, men det er i 2024-2026 de store volumene kommer. Da setter selskapet opp en mobil asfaltfabrikk i nærheten av veianlegget, ifølge en pressemelding fra NCC Norge.

– Solid planlegging

– Dette er en type prosjekt som er av en slik størrelse at solid planlegging og gjennomføringsevne står sentralt. Vi har jobbet sammen med Hæhre Entreprenør over lang tid og det kjennes godt endelig å være i gang med dette asfaltprosjektet, sier Henrik Bager, leder for NCCs asfaltvirksomhet i Norge.

Veistrekningen bygges for å tilfredsstille kravene for fartsgrense 110 km/t. Det blir fire felt, fem tunneler, to broer og andre tekniske installasjoner.

Vedlikeholdsavtale i 20 år

Asfalten vil de første to årene bli hentet fra NCCs asfaltfabrikk i Lia i Trondheim. I tillegg til legging av nærmere 200.000 tonn asfalt, innebærer avtalen at NCC har en vedlikeholdsavtale i 20 år.

– Denne typen komplekse og langsiktige asfalteringsavtaler er sjeldne, og vi ser at løsningen gir oss muligheten til å utnytte vår kompetanse og lange erfaring til å holde en riktig standard på veistrekningen, sier Bager.

En av de største asfaltkontraktene

Mellom 60 og 70 personer fra NCC Industry, underentreprenører og transportører vil være involvert i arbeidet i asfaltprosjektet, som er blant de største asfaltprosjektene i Norge noensinne.

– NCC Industry er blant de ledende asfaltaktørene i markedet og blant de med best erfaring med å gjennomføre prosjekter av denne typen. Vi jobber tett sammen med Hæhre Entreprenør, og ser frem til god samhandling i årene frem til åpning i 2027, sier Henrik Bager.