Oslos mange kirker har små vedlikeholdsbudsjetter, men enorme oppgaver. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner. Foto: Fredrik Hagen / NTB
Oslos mange kirker har små vedlikeholdsbudsjetter, men enorme oppgaver. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kirkene i Oslo mangler 1,3 milliarder til vedlikehold

Oslos kirker har et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner. Bare i Oslo domkirke er det et etterslep på over 55 millioner kroner.

Oslos mange kirker har små vedlikeholdsbudsjetter, men enorme oppgaver.

– Totalt snakker vi om et vedlikeholdsetterslep på 1,3 milliarder kroner, sier bygg- og eiendomssjef i Den norske kirke, André Eidem Selli, til Dagsavisen.

Han forteller at bare i Oslo domkirke er det et vedlikeholdsetterslep på over 55 millioner kroner.

– Vi har tak som lekker, det er utfordringer med oppvarming, gamle kabler, det raser stadig stein fra bygget, og det er råte og setningsskader, sier Selli.

Mest prekært er takmaleriene i kirkerommet, som flasser. I samarbeid med Riksantikvaren er det utarbeidet en plan for hvordan maleriene skal rehabiliteres. Prislappen antas å være over 40 millioner kroner.

Oslo domkirke er Norges viktigste kirke samme med Nidarosdomen i Trondheim. Men mens Nidarosdomen har et eget budsjett over statsbudsjettet, må Oslo domkirke kjempe om midler sammen med 64 andre kirker.