Kartverket vil registrere kjøletårn

Statens kartverk tilbyr seg opprette et nasjonalt kjøletårnregister.

Kartverket har allerede ansvaret for Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB). Etter vårt syn ligger det godt til rette for at kjøletårn kan bli registrert sammen med annen bygningsinformasjon. Vi vil anta at dette blir betydelig billigere enn å opprette et helt nytt register. Dagens rutiner for føring av registeret vil dessuten relativt enkelt kunne endres for å ta hånd om kjøletårn, opplyser divisjonsdirektør Magnar Danielsen. 3,7 millioner bygninger er i dag registrert i GAB-registret.