Norcem Brevik. Foto: Norcem

Norcem Brevik. Foto: Norcem

Karbonfangst vil halvere utslippene fra Norcem Brevik

Den nye forurensningstillatelsen til sementprodusenten Norcem Brevik vil kutte CO2-utslippene med 400.000 tonn, opplyser Miljødirektoratet.

– Det er svært gledelig at Norcem skal etablere et fullskala CO2-fangstanlegg ved deres sementproduksjon i Brevik. Dette er det første store anlegget for karbonfangst i Norge. Det vil gi en årlig reduksjon av klimagasser med 400.000 tonn, som er cirka halvparten av dagens utslipp, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Søknaden fra Norcem Brevik om karbonfangst er en del av Norges Langskip-prosjekt, som går ut på fangst, transport og lagring av CO2 fra industribedrifter i ulike sektorer.

Prosjektet i Brevik vil bli verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk.

– Verdens land må få til umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. FNs klimapanel sier at CO2-utslippene må nå toppen før 2025. Og at for å stabilisere den globale oppvarmingen – uansett på hvilket nivå – må utslippene reduseres til netto null. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Hambro.