Slik skal det bli i Sofienberggata 7. Illustrasjon: tegn_3

Kan dette bli Oslos grønneste bygård?

Rehabiliteringen av Sofienberggata 7 på Grünerløkka blir forbildeprosjekt hos FutureBuilt.

Kort om prosjektet:

Rehabilitering av kommunal boliggård i Sofienberggata 7 med 164 leiligheter.

Bydel: Grünerløkka

Byggeår: 1979

Byggherre: Boligbygg Oslo KF

Prosjekteringsgruppe: ÅF Engineering

Arkitekt: tegn_3

Ferdigstillelse: Tidlig 2020

Solenergi på taket, energibrønnpark, høyisolerende fasade og grønt mobilitetssenter i kjelleren. Dette er noe av det som planlegges i den kommunale boliggården som eies og forvaltes av Oslo kommune ved Boligbygg Oslo KF.

Prosjektet har blitt valgt som forbildeprosjekt av FutureBuilt, som er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

– Vi er veldig stolte av dette prosjektet. Her skal vi gjøre en omfattende energirehabilitering, noe som er positivt både for miljøet, beboerne og Oslo kommune som byggeier, sier Espen Foss Johansen, fungerende eiendoms- og utviklingsdirektør i Boligbygg.

Forbildeprosjekter oppfyller FutureBuilts krav til reduksjon av klimagassutslipp, både i byggefasen og i byggets levetid, og tilfredsstiller en rekke kvalitetskrav.

En ny fasade skal på plass utenpå den eksisterende fasaden, og det skal brukes miljøvennlige materialer som gir mye bedre isolasjon enn dagens fasade.

– Vi vil lyse ut anbudskonkurransen før sommeren. Deretter planlegger vi kontraktsignering over sommeren og oppstart i oktober, forteller Foss Johansen.

I tillegg til ny fasade, energibrønner som gir varmtvann til bygget og solenergi på taket, skiftes det gamle ventilasjonsanlegget ut med et nytt anlegg som gir balansert ventilasjon med energigjenvinning.

Boligbygg vil tilrettelegge for urbant landbruk på taket, og det arbeides med planene for et grønt mobilitetssenter i kjelleren. Til sammen skal alle tiltakene redusere energibruket med rundt 70 prosent sammenlignet med dagens energibruk.

– Det er ikke helt bestemt hva som skal være i mobilitetssenteret, men vi vurderer blant annet sykkelverksted, sykkelpool og bildeling. Dette er tiltak som både leietakerne i gården og andre i området kan bruke, sier Foss Johansen.

I tillegg til alt dette oppgraderes uteområdene, som også eies av Oslo kommune.

Om kort tid starter jakten på en dyktig fasadeentreprenør.

– Vi kommer til å ha høyt fokus på kvalitet i materialbruk og prosjektering. Dette er noe vi vil vektlegge i anbudskonkurransen, påpeker Foss Johansen.

Arbeidet med prosjektet foregår i dag gjennom tett samarbeid med ÅF Engineering og arkitektfirmaet tegn_3. Boligbygg lanserte en egen miljøstrategi i 2016 med mål om å være en pådriver for mer miljøvennlige og energieffektive eiendommer og prosjekter. Samtidig har Oslo kommune som mål å redusere klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

– Dette prosjektet bidrar til å nå målene vi har satt oss. Det er høyt fokus på miljøvennlighet i alle ledd og byggeplassen skal være fossilfri. Jeg håper samtidig at prosjektet kan inspirere andre i bransjen til miljø- og klimafokus i rehabiliteringsprosjekter, sier Foss Johansen.

Sofienberggata 7 - før rehabilitering. Foto: Boligbygg