Kan bli ny vår for norsk gruvedrift

I Norge er det mye fjell, noe som gir både utfordringer og muligheter. Vi er blitt flinke til å utnytte noe av det fjellet kan tilby, og fremover kan det bli økt aktivitet innen flere områder. Vi er på mange måter helt avhengige av våre gamle ressurser for å kunne forme morgendagen.