Jussprofessorer spekulerer i at driften av vindkraften på Fosen kan være straffbar. Foto: Heiko Junge / NTB

Jussprofessorer spekulerer i at driften av vindkraften på Fosen kan være straffbar. Foto: Heiko Junge / NTB

Jussprofessorer mener vindkraftutbyggere på Fosen kan bli politianmeldt

To jussprofessorer mener vindkraftverkene på Fosen kan straffes for ulovlig drift etter høyesterettsdommen. Reineierne er enige, men har ikke politianmeldt.

– Saken er vel kjent i offentligheten, og det vil være opp til politiet om de vil starte etterforskning av saken, uttaler advokat Eirik Brønner til Teknisk Ukeblad.

Han representerer siidaen i Sør-Fosen.

Professor emeritus Inge Lorange Backer har uttalt at vindkraftutbyggerne på Fosen i prinsippet kan straffes for ulovlig bruk av eiendom fordi de fortsatte å drive etter oktober 2021. Da kom det en høyesterettsdom som kjente at konsesjonsvedtakene for de to vindkraftverkene Roan og Storheia var ugyldige, ettersom de strider mot minoritetsvernet til reindriftssamene i området.

– Siidaen er enig med Backer i at ulovlig bruk i prinsippet også kan være straffbar, men har valgt å prioritere andre sider av saken og har derfor ikke anmeldt forholdet, forteller advokat Jon-Andreas Lange, som representerer Nord-Fosen siida.

Også professor i offentlig rett, Alf Petter Høgberg, har uttalt at den pågående driften av kraftverkene kan være straffbar. Det er vindutbyggerne selv ikke enig i.

– Vi er, basert på våre advokaters vurderinger, helt klart uenige i at det er straffbart å la vindturbinene på Fosen bli stående eller å produsere fra disse mens Olje- og energidepartementets (OED) prosess pågår, både offentligrettslig og privatrettslig, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Fosen Vind.