"Jern-Erna" driver Røssåga-tunnelen

Torsdag kl. 11 trykket styreleder Malvin Nilsen i LNS på knappen som startet TBM-en, som har fått navnet "Jern-Erna", i Røssåga-prosjektet i Nordland. Hendelsen ble direkteoverført til Fjellsprengningskonferansen i Oslo.

Det er mange år siden det har vært drift av tunnelboremaskiner i Norge. Torsdag ble dermed en ny TBM-æra satt i drift.

Mange er kanskje overrasket over at det er drill and blast-tilhengeren Frode Nilsen som har jobbet frem denne TBM-løsningen, men det var en tydelig stolt adm. dir. i LNS som kunne konstatere at nå er boringen i Røssåga i gang.

Utbyggingen av Røssåga er en vannkraftprosjekt som skjer i regi av Statkraft. Frode Nilsen roste fra talerstolen innovasjonsviljen og samarbeidsevnen til Statkraft, og at man valgte å gå for en TBM-løsning.

- Meter for meter er TBM dyrere enn konvensjonell sprenging. Men totalpakken til TBM ble bedre enn vi ville klart med konvensjonell drift, sier Frode Nilsen.

Under seansen torsdag ble også TBM-en , som er levert av Robbins, gitt navnet Jern-Erna.

- Jeg døper deg herved Jern-Erna. Måtte du aldri deg kjøre deg fast, sa Malvin Nilsen når han slengte champagneflasken i maskinen.

- Vi har store forhåpninger til Erna Solberg og den nye regjeringen, la Malvin Nilsen til.

Fra talerstoln roste også Frode Nilsen det gode samafbeidet med TBM-leverandøren Robbins.

- Vi har hatt et fantatisk samarbeid i oppstartsfasen, sa han.

Erik Dahl Johansen, byggeleder i Statkraft, var også godt fornøyd med TBM-løsningen

- LNS kom best ut gjennom det gode alternativet med TBM. Løsningen er dyrere meter for meter, men den har mange andre fordeler. Det at Frode Nilsen skulle få TBM tilbake til Norge er spennende. Det er også artig å se at det er liv i den gamle TBM-folkene i Norge, sier Johansen.

TBM-deler på opp til 60 tonn ble på sensommeren fraktet fra Italia til Korgen i Nordland. Etter en hektisk monteringsperiode på rundt to måneder er en 7,23 diameter stor og 130 meter lang Robbins hard rock TBM nå klar til å starte boringen av 7,4 kilometer tunnel ved Røssåga kraftverk.

LNS har fått bistand fra Robbins under monteringsarbeidene, og den rykende ferske TBM-entreprenøren vil også ha med 1-2 eksperter fra boremaskinleverandøren under hele anleggsperioden.

Statkrafts oppgradering av Nedre Røssåga kraftverk er det første norske prosjektet på over 20 år som tar i bruk TBM. Naturlig nok er det derfor knyttet en del spenning og prestisje til hvordan LNS vil lykkes i prosjektet.

LNS regner med at TBM-arbeidene vil være ferdig i løpet av litt over ett år.  Entreprenøren skal også sprenge ut cirka sju kilometer tunnel i prosjektet. Når nye Røssåga-kraftverk står ferdig i 2016 vil produksjonen øke med 200 GWh, noe som tilsvarer det årlige strømforbruket til cirka 10.000 husstander.