Finansminister Siv Jensen (Frp).Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Jensen lover lavere skatt for bedrifter

For å styrke norsk konkurransekraft må skattebyrden for næringslivet ned, slo finansminister Siv Jensen (Frp) fast i sin tale på finansnæringens dag.

Scheel-utvalget foreslår å senke selskapsskatten til 20 prosent, men Jensen vil foreløpig ikke ut med hvilket nivå hun selv ser for seg.

– Det vil du få vite når vi legger fram våre forslag til høsten, sier finansministeren til NTB.

– Men denne regjeringen er ikke redd for skattelettelser. Vi mener snarere tvert imot at skattereduksjoner er bra for konkurranseevnen, bra for norske bedrifter og skaper flere norske bedrifter og arbeidsplasser, sier Jensen.

Ett viktig argument for å senke selskapsskatten i Norge er at mange av våre naboland har kuttet den til et nivå under det norske på 27 prosent.

Jensen viste i sin tale til at Scheel-utvalget anbefaler å skyve mer av skattebyrden fra selskapsskatt samt skatt på sparing og skatt på arbeid, over til andre skatter og avgifter.

– Og hovedkonklusjonen trekker i samme retning som regjeringen har argumentert for i lang tid. Den samlede skattebyrden på norsk næringsliv er for høy. I en tid der norsk økonomi skal omstilles, er det særlig viktig at skattesystemet gjør det attraktivt å investere i Norge, sa Jensen i sin tale.

– Det handler om konkurransekraft. Hvis ikke norsk næringsliv kan overleve i konkurranse med bedrifter i andre land, går det ut over arbeidsplassene våre. Det er en risiko som er for stor å ta, sier hun.

– Men at selskapsskatten skal ned fra 27 prosent, er nok ganske åpenbart, sier hun til NTB.

Marthinsen begrunner dette med at Norge tidligere hadde et konkurransedyktig nivå på selskapsskatten, men at dette har endret seg.

– Vi kan like eller ikke like den konkurransen, men vi må forholde oss til den, sier Ap-politikeren.

På spørsmål om ikke andre må ta skattebyrden hvis næringslivet slipper lettere unna, viser Marthinsen til at Scheel-utvalget foreslår en samlet beskatning av næringslivet omtrent som i dag.

Både Marthinsen og Jensen er klare på at lavere bedriftsskatt ikke skal bety høyere skatt for folk flest.

– Økt formuesskatt gjør at vi satser mindre på risikoprosjektene, mindre på investeringer i fremtidige arbeidsplasser og mer på trygge investeringer som ikke gir arbeidsplasser i fremtiden, sa Solberg.

Jensen viste til at formuesskatten gjør sparing lite lønnsomt, vrir norske investeringer bort fra arbeidsplasser og over i bolig og eiendom og kan gjøre det vanskeligere å finansiere investeringer.