Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jensen lemper på lånekrav til småbedrifter

Finansminister Siv Jensen (Frp) letter kapitalkravet for små og mellomstore bedrifter som søker lån i norske banker. Den såkalte SMB-rabatten har vært etterspurt av finansnæringen i lang tid.

De nye reglene vil tre i kraft når EU-forordningen som omhandler denne rabatten er tatt inn i EØS-avtalen. Når dette skjer, er usikkert.

– Vi gir nå et forhåndsvarsel om dette og er rede til å handle raskt. Men vi er også avhengig av saksbehandlingen på Island, der det som kjent er en litt uavklart politisk situasjon for øyeblikket, sier Jensen til NTB.

Rabatten vil gjøre det mer gunstig for norske banker og finansinstitusjoner å gi lån til små og mellomstore bedrifter (SMB).

Etterspurt

Finans Norge har lenge bedt om at denne rabatten innføres, senest i sine kommentarer til statsbudsjettet for neste år. I februar ble samme budskap fremmet i et møte med næringsminister Monica Mæland (H) om kapitaltørke i næringslivet.

– Kapitalsituasjonen for norsk næringsliv er strammere fordi obligasjonsmarkedet for alle praktiske formål ser ut til å være lukket. Da er bankene den helt sentrale kredittkilden for disse bedrifter, sa administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB den gang.

Har lyttet

Finansminister Siv Jensen sier regjeringen har lyttet til rådene fra Finans Norge.

– Jeg har tett og løpende dialog med finansnæringene og er ikke ukjent med synspunktene til Finans Norge. Jeg synes argumentene de har framført, er gode, sier Jensen.

– Men vi er avhengige av å få dette inn i EØS-avtalen for å få på plass de nye reglene, sier hun.

At Stortinget før sommeren besluttet å knytte seg til EUs finanstilsynsordning, har åpnet for implementeringen av en rekke nye forordninger.

– Dette vil åpne mange dører for små og mellomstore bedrifter, sier Jensen.

Hun understreker at norske myndigheter fremdeles vil stille strenge krav til soliditeten i norske banker, selv om SMB-rabatten nå kommer.