Klemetsrud skole. Illustrasjon: MAP Arkitekter AS
Klemetsrud skole. Illustrasjon: MAP Arkitekter AS

J.I. Bygg bygger ny Oslo-skole

J.I. Bygg AS har vunnet anbudskonkurransen om bygging av nye Klemetsrud skole.

Prosjektet har som formål å utvide skolen til en full 2-parallel barneskole, med en kapasitetsøkning fra dagens 250 elever til 420 elever. Kontrakten har en verdi på 315 millioner kroner uten merverdiavgift, opplyser entreprenøren til Byggeindustrien.

Totalentreprisen innebærer riving av deler av den eksisterende bygningsmassen ved Klemetsrud skole, samt bygging av to nye skolebygg. I tillegg vil det eksisterende verneverdige skolebygget på 1.087 kvadratmeter gjennomgå en totalrehabilitering, skriver entreprenøren i en pressemelding.

– I J.I. Bygg har vi gjennom årene opparbeidet oss god erfaring på skolebygg, og vi gleder oss til å bygge nye Klemetsrud skole for Oslobygg KF. Vi ser frem til å levere et moderne og funksjonelt læringsmiljø som vil tjene elever, lærere og ansatte i mange år fremover, sier daglig leder Lars Edvardsen i J.I. Bygg i meldingen.

Det ene nybygget som skal oppføres på skolen vil være på to etasjer og med et areal på totalt 3425 kvadratmeter. Bygget skal romme klasserom for 1-4. trinn, samt spesialrom. I tillegg blir det en delvis utgravd kjeller med tekniske arealer. Det andre nybygget går også over to etasjer, og skal inneholde klasserom for 5-7. trinn, musikkrom, gymsal og ballbane på taket. Bygget vil være på 2035 kvadratmeter, så totalt vil hele prosjektet utvide Klemetsrud skole med hele 5459 kvadratmeter.

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med dette prosjektet. Et av våre satsningsområder fremover er ekstra fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Tallene for bransjen som sådal peker i feil retning, og byggherre og entreprenør har felles ansvar for at byggeplassene også skal være trygge arbeidsplasser. Vi har troen på et godt samarbeid med J.I. Bygg i så måte, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg i samme melding.

Planlagt byggestart er juli 2024, og ferdigstillelse i august 2026.