Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi

Denne uken arrangerte SINTEF og Mycoteam Nasjonalt Fuktseminar, hvor en rekke eksperter diskuterte ny kunnskap om fuktrelaterte problemstillinger. Arrangørene håper at nye regler og standarder skal få flere til å ta fukt på alvor.

- Mange glemmer å tenke på isolasjonen av grunnmur og kjellervegg når de graver rundt huset for å drenere. Benytter man anledningen til å isolere utsiden av kjelleren med grunnmursplater får man både en isolert kjellervegg og beskyttelse mot fukt, sier Bengt Bøyesen, utviklingssjef hos isolasjonsprodusenten Jackon.

Når jobben med å grave rundt grunnmuren først er gjort, kan man enkelt feste isolerende grunnmursplater på utsiden av kjellerveggen. EPS-plater med drensriller og fiberduk sikrer en tørr kjellervegg, og isolerer samtidig. Produktet finnes i flere tykkelser avhengig av hvor stort behov man har for isolasjon.

- Produktmaterialet i grunnmursplatene tillater en naturlig fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. Isolasjonen sikrer at kjellermuren og kjellerrommene vil holde samme temperatur. Den varme luften blir nedkjølt i den utvendige isolasjonen der vanndampen også kondenserer og fuktigheten skader dermed ikke kjelleren, forklarer Bengt Bøyensen fra Jackon.

Få nordmenn tar grunnmur og kjeller på alvor

Skader på grunnmuren er en viktig årsak til et fuktig inneklima i kjelleren. Til tross for faren for fukt, er få nordmenn opptatt av grunnmurens forfatning. En undersøkelse gjennomført av SINTEF Byggforsk i 2013 viste at færre enn 1 av 10 husstander hadde utbedret påviste skader på grunnmur og kjeller.

Nå blir kravene til dokumentasjon av fuktigheten ved nybygging strengere, og det vil få konsekvenser for de som bygger.

– Nå kan det bli vanskeligere å få full pris for bygg med fuktskader, og vi håper naturligvis at dette etterhvert fører til bedre bygg og friskere folk, sier seniorforsker Sverre B. Holøs ved SINTEF Byggforsk.

Han får støtte av Bengt Bøyesen fra Jackon, som håper de nye kravene bidrar til å sette fukt på dagsordenen. - Jeg ser ingen grunn til at så få tar dette på alvor. Har du et hus med grunnflate på 100kvm og kjelleretasje i full høyde vil prisen for isolerende grunnmursplater bli ca kr 11.000 kr. Dette er en lav pris å betale for en ekstra beboelig etasje, sier Bøyesen.

På linje med passiv røyking

SINTEF Byggforsk anbefaler at minimum 1/3 av isolasjonen legges på utsiden av kjellerveggen for å unngå fuktskader. Fukt i konstruksjonen kan gi dårlig inneklima i kjelleren, og i verste fall store helseskader.

Skal man innrede oppholdsrom i kjelleren anbefaler SINTEF alle, også de som tilsynelatende har tørre kjellere, å grave rundt huset for å etterisolere og oppgradere utvendig drenering.

- Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking, sier overlege Jan Vilhelm Bakke . Han har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken, og er tilknytte både NTNU og Arbeidstilsynet.