Daniel Urvalek er produktsjef for Powertekk i Isola. Han ser på ombruksvurderingen som en gevinst både for Isola og klimaet, og sier at det kan være aktuelt å få tilsvarende dokumentasjon for flere av Isolas produkter. Foto: Isola
Daniel Urvalek er produktsjef for Powertekk i Isola. Han ser på ombruksvurderingen som en gevinst både for Isola og klimaet, og sier at det kan være aktuelt å få tilsvarende dokumentasjon for flere av Isolas produkter. Foto: Isola

Isola-produkt først med eget kapittel om ombruk i en SINTEF Teknisk Godkjenning

Powertekk takpanner fra Isola er det første produktet som får et eget kapittel om ombruk i en SINTEF Teknisk Godkjenning.

Takpannene Powertekk fra Isola hadde SINTEF Teknisk Godkjenning fra før, det betyr at de er dokumentert egnet til bruk i norske bygg. Det nye er at de i tillegg nå er vurdert med tanke på ombrukbarhet. Dermed blir det enklere å "tikke av" forskriftskravet som skal benyttes for produkter som er egnet for ombruk i byggverk for dem som skal bygge, skriver SINTEF i en pressemelding.

– Våre kunder i byggenæringen legger stor vekt på at produkter er dokumentert miljøvennlige og bærekraftige, med lavt klimagassutslipp, og at de kan gjenvinnes eller brukes på nytt, sier Daniel Urvalek, produktsjef for Powertekk i Isola i meldingen.

Ombruksvurderingen i Teknisk Godkjenning har også vært et pilotprosjekt for SINTEF, og det er foreløpig frivillig om kundene ønsker en slik vurdering i godkjenningen.

I arbeidet med godkjenningen til Isolas takpanner har SINTEF vurdert materialer, innfestingsmetoder, demonteringsmuligheter, lagring og remonteringsmuligheter. Målet er å vise om produktet kan opprettholde sin funksjon ved ombruk.

Johan Kristian Møller er senior forretningsutvikler i SINTEF, og håper nå at flere produsenter vil følge etter og få sine produkter vurdert med tanke på ombruk. Det kan hjelpe bransjen til å oppfylle hensikten med dagens regelverk.

– Potensialet for ombruk er veldig stort for noen typer byggevarer. Og vi kan også finne måter å endre produktene så de blir mer egnet for ombruk, sier Møller.

Han understreker at SINTEF Teknisk godkjenning i dag er en ordning for nye byggevarer.

I arbeidet med takpannene fra Isola er det utarbeidet en egen veileder for ombruk. I veilederen defineres krav til takplater som skal brukes på nytt, og eventuell ombruk forutsetter sortering av platene ved demontering av taket. Fra noen tak vil man kunne bruke de fleste takplatene, mens fra andre tak vil kanskje et mindre antall være egnet for ombruk. Det avhenger blant annet av formen på bygget, takets alder og slitasje, står det i meldingen.