Daglig leder Anders Høiback i Isachsen Anlegg presenterte planene sammen med Nedre Eiker ordfører Bent Inge Bye. Foto: Idesa.

Isachsen Anlegg planlegger massivt næringsutviklingsprosjekt

Isachsen Anlegg ønsker å drive næringsutvikling på et 500 mål stort område i Mjøndalen.

Denne uken kunne Isachsen Anlegg presentere planene for et gigantisk næringsutviklingsprosjekt i Mjøndalen. Områdene det dreier seg om er grustaket på Ryghkollen, områdene mellom Ryghkollen og Drammenselva og Mile-området. Utviklingsområdene, som er regulert for næring, er på hele 500 mål, skriver Eikernytt.no

Det var daglig leder Anders Høiback i Isachsen Anlegg som presenterte planene sammen med Nedre Eiker ordfører Bent Inge Bye. Isachsen Anlegg ser blant annet for seg å bygge en næringspark oppe på en 40 mål stor toggarasje som Bane NOR vurderer å bygge ved Drammenselva. I entreprenørselskapets planer ligger også å fjerne hele grustaket på Ryghkollen og bruke massene i prosjektet. Det skal ifølge Eikernytt dreie seg om rundt en million kubikkmeter masser.

Et av nøkkelelementene i utbyggingen er etableringen av en 3,5 kilometer lang vei inn til de nye næringsområdene. Dette er ifølge både utbygger og kommunen en vei som er etterlengtet i det som i dag er et trafikkbelastet område.

Ordfører Bent Inge Bye trekker frem at utbyggingen vil løse trafikale utfordringer, samtidig som planene vil gi mange nye arbeidsplasser. Ordføreren pekte også på at naboliggende Drammen trenger nye industriområder fordi det først og fremst bygges boliger sentralt.

Isachsen Anlegg, Rambøll og Nedre Eiker kommune, som har jobbet med det gigantiske næringsutviklingsprosjektet, kan ifølge Eikernytt si lite om når planene eventuelt kan bli realisert. Hvis alt går på skinner kan planene være godkjent i kommunen innen to år, men utbygger må også ha med seg både Statens vegvesen og Bane NOR før spaden kan settes i jorda.