Irritert bonde saget ned fjøsvegg med motorsag

Etter årelang irritasjon over en fjøsvegg som gikk inn på tomten hans, tok den pensjonerte bonden saken i egne hender og saget ned hele veggen.

Sogn tingrett har dømt 79-åringen til en bot på 4.000 kroner og til å betale Østerbø turisthytte i Aurlandsdalen 6.000 kroner i erstatning, melder NRK. Bakgrunnen for tvisten var en fjøsbygning som ble satt opp på 1970-tallet. Først i 1994, etter en oppmåling av tomtene, ble det klarlagt at fjøsbygningen gikk inn på tomtemerket til 79-åringen. Han tilbød seg å selge deler av tomten, men på grunn av uenighet om pris strandet hele avtalen. Selv om gårdbrukeren overdro eiendommen til sønnen sin i 2000, slapp han ikke taket i saken. Etter flere brev til turisthytta uten å få svar, strøk pensjonisten til fjells i 2005. Han tok med motorsag og saget ned den veggen på fjøset som stakk inn på tomtemerket. Tingretten mente mannen hadde grunn til å være irritert, men at det var å gå for langt å sage ned låveveggen. 79-åringen hadde også blitt advart av sin egen advokat mot å ta seg til rette.