Illustrasjonsfoto

Inviterer til webinar om markedssituasjonen i byggenæringen - se live på bygg.no torsdag

RIF, EBA, NELFO og Arkitektbedriftene arrangerer torsdag et webinar om markedssituasjonen og prognoser hos kommuner og fylkeskommuner innen bygg og anlegg. Se webinaret live tirsdag morgen på bygg.no.

Den norske byggenæringen har en årlig verdiskaping på godt over 380 milliarder kroner fordelt på 92.000 bedrifter med mange hundre tusen ansatte.

- Likevel har svært lite av krisetiltakspakkene det siste året vært rettet mot vår næring. Så, hvordan er egentlig markedssituasjonen i byggenæringen i Norge etter 12 måneder med Covid-19? spør arrangørene av webinaret.

Arkitektbedriftene sammen med EBA, NELFO og RIF inviterer til et gratis webinar om markedssituasjonen i byggenæringen og da med spesielt fokus på ordresituasjonen mot kommunene og fylkeskommunene. I tillegg bidrar Prognosesenteret, KS, NKF, Sweco, BackeGruppen, CF Møller og Norsk Eiendom.

- Mange har sikkert sett i media at det har gått bra det siste året for mange av bedriftene i bygg- og anleggsbransjen. Det skyldes til en stor grad at vår næring har levd på oppsparte ordrereserver og hatt tilnærmet full arbeidskapasitet gjennom hele 2020. Mange andre næringer i Norge ser nå sluttfasen på krisen. Men for BA-næringen ser vi at effekten av pandemien først treffer oss ordentlig nå i 2021. Det skyldes at BA-næringen alltid ligger i «hale»-enden på økonomiske sykluser. Det samme skjedde under krisene i 2001, 2008 og 2014, sier RIF-sjef Liv Kari Skudal Hansteen, som er blant dem som bidrar under tirsdagens markedswebinar.

På webinaret, som starter klokken 9 torsdag 11. mars, vil følgende aktører bidra med innlegg om hvordan markedssituasjonen er i sin bransje og hvordan de ser på hele næringens utsikter i tiden fremover:

· Tore Strandskog og Marius Saasen Strand, Nelfo

· Liv Kari Skudal Hansteen og Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening

· Kåre Elnan, Prognosesenteret

· Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund

· Kari Sandberg og Stein Windfeldt, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

· Egil Skavang, Arkitektbedriftene (AiN)

· Rune Aale-Hansen, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

· Tone Tellevik Dahl, Norsk Eiendom

· Grete Aspelund, Sweco Norge AS

· Eirik Gjelsvik, BackeGruppen

· Christian Dahle, CF Møller