– Det langsiktige målet til Ramirent er nullutslipp, og det første delmålet er at selskapet skal være helt fossilfritt innen 2023, opplyser administrerende direktør Fredrik Brandal i Ramirent Norge. Foto: Ramirent
– Det langsiktige målet til Ramirent er nullutslipp, og det første delmålet er at selskapet skal være helt fossilfritt innen 2023, opplyser administrerende direktør Fredrik Brandal i Ramirent Norge. Foto: Ramirent

Investerer 110 millioner i utslippsfrie maskiner

Ramirent har som mål om å bli fossilfrie innen 2023, og hittil i år har selskapet mottatt, eller gjort bestillinger, av produkter og maskiner for over 110 millioner kroner.

– Ramirent har iverksatt bærekraftig praksis gjennom hele vår verdikjede. Vi ønsker å tilby løsninger som er bra for miljøet samtidig som det sikrer bedre økonomi og effektivitet i byggeprosjekter. I Ramirent bygger vi derfor nå opp en bærekraftig utstyrsflåte med tanke på energi og ressurseffektivitet, livstid og forebygging av forurensning, forteller administrerende direktør i Ramirent Norge, Fredrik Brandal, i en pressemelding

Brandal påpeker at det langsiktige målet til Ramirent er nullutslipp, og det første delmålet er at selskapet skal være fossilfritt innen 2023.

– Det betyr at vi i løpet av 2023 har gjort vårt siste innkjøp av ordinært drivstoff og ellers bruker fossilfritt drivstoff på maskiner som ikke er nullustlipp-maskiner. Vi er allerede godt i gang. Hittil i år har vi mottatt, eller gjort bestillinger, for over 110 millioner kroner. Hele 98 prosent av disse bestillingene er såkalt «grønne investeringer», altså produkter og maskiner som ikke genererer utslipp, sier Ramirent-direktøren.

Fleet and Sourcing Manager i Ramirent; Per-Arne Eliassen, opplyser at de startet prosjekt med en grønnere maskinpark for et par år siden og at selskapet i dag kan tilby fossilfrie alternativ innen hele maskinparken.

– Det har jo lenge vært mange 17.mai-taler om det grønne skiftet i utleiebransjen, men betalingsviljen og handlekraften har ikke alltid vært like stor. I tillegg har det også ofte vært fokus på enkle og raske løsninger som ikke har hatt så stor samlet effekt. Vårt fokus har vært på der hvor skoen virkelig trykker på anleggplassene og på der effekten av miljøtiltakene vil være størst. Og de to store «driverne» og forurenserne er uten tvil byggtørkere, de såkalte «koko-verkene», samt de store anleggsmaskinene. Disse to segmentene står for henholdsvis 50 og 40 prosent av utslippene, opplyser Eliassen.

– Vi startet derfor med å bygge om de byggtørkerne vi hadde slik at de kunne gå på biodiesel i stedet. I tillegg stoppet vi allerede for to år siden helt opp all investering i diesel-byggtørk. Der og da føltes det som en ganske vågal beslutning, selv om den var helt riktig. Så etter den tid har alle nye byggtørkere vi skaffer oss enten vært elektriske eller så går de på fjernvarme, sier Eliassen.

– Når det gjelder de store anleggsmaskinene så kan nå alle gå på biodiesel, og målet er å maksimere levetiden på disse maskinene inntil vi kan skifte de ut med helt nye og utslippsfrie varianter når disse kommer på markedet en gang, forteller Per-Arne Eliassen i Ramirent Norge.

Fleet and Sourcing Manager i Ramirent, Per-Arne Eliassen. Foto: Ramirent
Fleet and Sourcing Manager i Ramirent, Per-Arne Eliassen. Foto: Ramirent