Internasjonal miljøpris til DnBNOR

DnBNOR ASA er tildelt den prestisjetunge internasjonale miljøprisen GreenLight Award 2004. De har fått prisen for planlegging og gjennomføring av belysningen i sitt bygg på Løren i Oslo.

- Like gledelig for konsernet er de 5 millionene kronene vi sparer årlig som følge av et fornuftig og bevist forhold til energibruk gjennom prosjekt Energinettverk i samarbeid med Enova, sier eiendomssjef Frank Sundborg i Vital Eiendom. Vital Eiendom AS, et datterselskap av DnBNOR, er Norges største private eiendomsforvalter, og forventer at denne prisen vil vekke oppmerksomhet hos andre byggeiere både nasjonalt og internasjonalt om viktigheten av riktig og fornuftig lysbruk. - Vital Eiendom AS har satset aktivt på å etablere energiledelse i tolv av selskapets største bygninger. Denne satsningen har kommet som følge av støtte fra Enova, sier Frank Sundborg. Prisen er tildelt for deres solide totalplanlegging og utførelse av nytt belysningsanlegg i Lørenfaret 1, Oslo. Vital Eiendom AS hadde som målsetning å oppgradere bygget til dagens tekniske krav og blant annet er all belysning skiftet ut. Det er valgt ny armatur med T5 lysrør. Dagslyssensor og bevegelsesdetektor er litt av det Vital Eiendom AS har sett som riktig å benytte i forbindelse med rehabiliteringsarbeidene som ble igangsatt i 2000 og avsluttet 2003. Vital Eiendom AS har også satset på utskifting til nye solreflekterende glass i alle vinduer, rehabilitering av ventilasjonsanleggene med nye varmepumper for gjenvinning varme/kjøling, tilknytning til fjernvarmeanlegg og en oppgradering av automatikken som regulerer de tekniske anleggene. Enova uttrykker glede over at en markedsleder går foran i bresjen med en fornuftig holdning til energi: - Vital kan så langt legge fram oversikter som viser at de er på god vei til å innfri målene om 10% energireduksjon i sine bygg, sier seniorrådgiver Frode O Gjerstad i Enova. - I tillegg til at avskrivningstiden på investeringen er lav (4 år på lyssiden), vil konsernet årlig spare min. 5 millioner kroner som en direkte følge av Energinettverk i sine 12 bygg. Virkemiddelet med energiledelse har gitt betydelige besparelser og kravene fremsatt av Enova vil bli innfridd med god margin. Vi oppfatter det som svært positivt at en stor eiendomsaktør går i bresjen for energiriktige løsninger, sier Gjerstad. Vital har i tillegg kartlagt lysinstallasjoner med tanke på PCB og de er i gang med et utskiftingsprogram i deres bygningsmasse.