Integrasjonsplanleggingen er i gang

Planleggingen av integrasjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil er i gang. Et integrasjonsplanleggingsteam med representanter fra de to selskapene er utpekt, og en overordnet tidsplan for forberedelsene, som begynner denne uken, er fastlagt.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene og ledelsen i begge selskaper for å utforme en samarbeidsmodell som skal sikre medvirkning og felles og enhetlig behandling og kommunikasjon av viktige og prinsipielle spørsmål i integrasjonsprosessen. Ved å kombinere Hydros og Statoils kompetanse innen teknologi og drift vil vi skape et sterkt selskap som er godt posisjonert for internasjonal vekst, sier Helge Lund, som leder Integration Planning Committee (IPC), som vil utgjøre det nye selskapets konsernledelse med Lund som sjef når fusjonen er gjennomført. Integrasjonsplanleggingsteamet vil rapportere til IPC i planleggingsperioden. En integrasjonsprosess er alltid en utfordring, men med et godt planleggingsteam på plass, og veletablerte relasjoner med de tillitsvalgte, tror jeg vi har alle forutsetninger for å gjennomføre en profesjonell prosess i henhold til den definerte tidsplanen, tilføyer Lund. Lund understreker betydningen av fortsatt fokus på sikker og effektiv drift og på at driften av de to selskapene må skje som separate enheter inntil fusjonen er gjennomført. Fusjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil består av to hovedprosesser: planlegging av integrasjonen og gjennomføring av transaksjonen. Konsernsjef i Statoil, Helge Lund, og konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten, er sammen ansvarlige for å sikre at fusjonen gjennomføres i samsvar med avtalen mellom styrene i de to selskapene.