Insekter stopper veien

Det er merkelig at så snart man har bestemt seg for en veitrase, så kommer forskere og arkeologer i hopetall. De vet nemlig at Statens Vegvesen må betale for alle undersøkelser som trengs – og omtrent hver gang finner man noen planter, dyr eller insekter som er på rødlista og som er på vei til å dø ut. En øyenstikker kan stoppe det største prosjekt.

Det vi ikke helt forstår er at disse sjeldne og utrydningstruede arter kun finnes på de få metene av naturen som må brukes til vei eller bane. Tro om det ikke finnes tilsvarende individer av de sjeldne artene kanskje et steinkast fra prosjektet som skal bygges.

For vernerne er dette et helt uinteressant spørsmål. Skal de finansiere sin virksomhet må man ha etater som Statens vegvesen eller andre utbyggere slik at de får lønn å leve av. Hva som finnes ellers i Guds grønne natur er mindre interessant.

Meldingen vi har på bygg.no om at Statens vegvesen må punge ut 13 millioner kroner ekstra i veiprosjektet for sikre trygg ferdsel for den fredede øyenstikkeren ”Blodrød høstlibelle”har vakt oppsikt – og ikke minst forferdelse i den del av befolkningen som vil ha bedre og sikrere veier.

I myrområdene ved Brutjern finnes den største forekomsten av arten i Norge. Her planlegges også ny E18 fra Riksgrensen til Ørje.

Nå må en ny bru konstrueres med større åpning under for å gi øyenstikkeren bedre muligheter til å krysse veien. Det vil øke kostnadene på prosjektet med 13 millioner kroner. I tillegg kommer alle kostnader til undersøkelser og forsinkelser.

Årlig må utbyggere ut med hundrevis av millioner kroner i slike saker.

Vi regner med å få mange reaksjoner for at vi i det hele tatt tar opp en slik sak. I enkelte kretser er jo dette som å banne i kirka. Men det må være lov å bruke fornuften også.

Les mer om saken her på bygg.no:

http://www.bygg.no/2012/12/98148.0