Contexo som har hatt en rekke av sine ansatte i korona-karantene, har fått nye karantene-utfordringer nå som flere kommuner på Vestlandet har innført 14 dagers hjemmekarantene for folk som kommer fra andre deler av Sør-Norge. Contexo bygger blant annet ny fylkesvei i Askøy kommune (bildet). Foto: Contexo

Innstrammede karanteneregler i noen kommuner skaper full forvirring i anleggsbransjen

Flere kommuner strammer inn på karantenereglene. Det skaper stor usikkerhet i anleggsbransjen i forkant av en ny arbeidsuke. – Flere av mine medlemmer vet ikke om de kan møte på jobb som vanlig mandag morgen, sier MEF-leder Julie Brodtkorb.

MEF-leder Julie Brodtkorb vil ha klare retningslinjer for anleggsarbeidere som pendler på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lørdag varslet regjeringen strengere grensekontroll, men at det ble gjort unntak for EØS-borgere som jobbet i norske bedrifter.

Det betyr for eksempel at svenske dagpendlere som jobber i norske bedrifter, kan komme seg på jobb som vanlig fra mandag morgen av.

Men for flere bygg- og anleggsbedrifter som har ansatte som jobber på tvers av kommune- og fylkesgrenser, er det nå full forvirring om deres ansatte kan møte på jobb i morgen.

Søndag varslet nemlig kommunene i tidligere Sogn og Fjordane innførte påbud om 14 dagers hjemmekarantene for personer som kommer fra store deler av Sør-Norge.

Regelen gjelder ifølge NRK fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og det geografiske området som svarer til tidligere Hordaland.

– Kan arbeidere fra gamle Hordaland dra på jobb i Sogn og Fjordane i morgen nå som de har innført sine egne karanteregler? Hvem skal næringen høre på, er det de lokale myndighetene eller de sentrale, spør en oppgitt MEF-leder Julie Brodtkorb.

Må avklares med kommunelegene

Kommunelege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune, som uttaler seg på vegne av kommunane i gamle Sogn og Fjordane, sier til Byggeindustrien at det allerede er gjort noen unntak for anleggsarbeidere som skal jobbe på tvers av grensene.

Men han understreker at dette er noe som må avklares med kommunelegen først.

– I de tilfellene vi har gjort unntak til nå, så har vi hatt direkte diskusjon med arbeidsleder på anlegget. Vi har sagt at de som bor på et anlegg som er atskilt fra resten av samfunnet og har egne matordninger, så vil det gå helt greit. Men får arbeiderne symptomer, så må de ta kontakt med helsemyndighetene, sier Furnes.

- Betyr det at de som er på anlegg kan møte som vanlig på jobb i morgen?

– Firmaene det gjelder, må kontakte kommunelegen i den aktuelle kommunen og avklare det i forkant. Vi må vite at anlegget ligger helt atskilt, for da vil jo anleggsarbeiderne i praksis være i karantene uansett, sier Furnes. 

– Og da må de kontakt kommunelegene på søndag kveld for å få avklaring innen arbeiderne skal på jobb mandag morgen?

– Det må de, men jeg skjønner jo at kan jo være krevende å få tak i alle på en søndag kveld. Men vi vet det blir mange telefoner rundt dette i morgen også, og vi ser at dette er noe vi må få en samordning på kommunelegene imellom, sier Furnes.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet og de viser til at dagens lovverk gir kommunene brede fullmakter og at spørsmålene bør rettes til de aktuelle kommunene eller fylkeskommunene.

Ikke fornøyd med svaret

MEF-leder Julie Brodtkorb er ikke fornøyd med svaret og regner med at justisministeren vil skjære gjennom og avklare at arbeidere som bor i en kommune kan komme på jobb i den kommunen de arbeider i morgen.

– Men det trengs en avklaring raskt, slik at vi får folk på jobb til mandagen, sier Brodtkorb søndag kveld.

I villrede

Daglig leder i Contexo Knut Brusletto er i ferd med å få folk ut av karantene, men nå byr strenge karanteneregler i kommuner og fylkeskommuner på nye utfordringer. Foto: Privat

En av entreprenørene som er i villrede er Contexo.

Entreprenøren har de siste dagene vært mye omtalt etter at de fikk en av sine ansatte bekreftet med Covid-19-smitte.

Det første i sin tur til at store deler av de 110 ansatte i bedriften ble satt i karantene.

Mandag og tirsdag går karantenetiden ut for flere av dem, men de er likevel usikre på om de kan reise på jobb fordi de må reise på tvers av fylkesgrenser.

– Jeg har mine anlegg på Askøy i gamle Hordaland, Svelgen i gamle Sogn og Fjordane og på Tonsåsen i gamle Oppland. Men siden flere av mine medarbeidere bor i andre fylker, så vet vi ikke om de kan møte på jobb. Det er uholdbart sånn som det er nå med uklare svar fra alle kanter, mener Knut Brusletto i Contexo.

Lukket samfunn

Han understreker at de har et lukket samfunn på sine anlegg.

– Vi har våre egne kokker, egne maskiner, og nå som det er så stille langs de norske veiene kunne vi faktisk ha jobbet døgnet rundt og gjort samfunnsnyttige oppdrag om vi hadde hatt tydelige retningslinjer å forholde oss til, sier Knut Brusletto.

Til tross for at han har hatt en ansatt med påvist Covid-19-smitte, er andre personer som har hatt symptomer blitt testet med negativt resultat.

– Og han som var smittet, er friskmeldt og går ut av karantene i morgen. Men det hjelper lite når vi ikke får klarhet i om de kan krysse kommunegrenser eller ikke for å komme seg på jobb, sier Brusletto.

Gjelder ikke Gulen

Ifølge NRK er Gulen kommune den eneste av kommunene i gamle Sogn og Fjordane som ikke er med på vedtaket. De begrunner de med at kommunen har helsetjenester i nabokommuner, og at de i tillegg har stor grad av arbeidstakere fra nabokommuner og at et slikt vedtak ville hatt negativ påvirkning på samfunnskritiske funksjoner.