Innovasjon Norge bevilger penger til videre finansiering av Betongklyngen CIC

Innovasjon Norge Arktis og Innovasjon Norge Nordland går inn med to millioner kroner hver for å sikre videre finansiering av Betongklyngen i 2023.

– Vi er veldig takknemlige for at IN Arktis og IN Nordland anerkjenner klyngens relevans og dermed velger å sikre oss videre støtte. Finansieringen er helt essensiell for at klyngen skal kunne fortsette med det arbeidet vi har startet på de siste årene, spesielt når det gjelder omstilling til en mer bærekraftig bransje, sier Geir Frantzen, klyngeleder i Concrete Innovation Cluster i en pressemelding.

Totalt sett vil klyngens omfang være basert på en prosjektramme på åtte millioner kroner.

– Bevilgningen vil sikre at klyngen i 2023 kan fortsette arbeidet mot en karbonnøytral betongbransje innen 2030. Klyngen har definert spesifikke fokusområder som skal sørge for måloppnåelse av dette, og uten finansieringen ville ikke dette vært gjennomførbart, heter det videre i meldingen.