Camilla Törnblom

Innlegg: Tingenes internett gir smartere bygg

Når man kobler sensorene i bygget til internett vil mye skje. Kjølings- og ventilasjonsløsningene kan være et smart sted å begynne.

Camilla Törnblom

Kommunikasjonsansvarlig for Intel i Norden

Tingenes internett er akkurat nå teknologibransjens mest diskuterte begrep. Årsaken er enkel: Om få år vil milliarder enheter, sensorer og komponenter være koblet til internett, og til hverandre. På privaten ser man det med dingser og klokker, i bygg kan det være alt fra lyskilder og ventilasjon til kjøling og sikkerhetsinstallasjoner. Dette vil gi muligheter og kunnskap på en måte verden aldri før har sett. For byggeindustrien handler det om å gå mye lenger enn bygg-automasjon og dagens silobaserte målesystemer ved å bruke ny teknologi der man bygger intelligens inn i bygget.

Hvordan komme i gang

Tingenes internett gir beslutningstagere bedre informasjonsgrunnlag. Fordelene øker for alle som eier/leier/bruker bygget i form av at energibruken reduseres og styringen bedres, forvaltning, drift og vedlikehold forenkles, komforten og arbeidsforhold blir merkbart bedre for de som bruker bygget, og sikkerheten skjerpes.For å komme dit må tre ting skje: Systemene må integreres bedre, bygget må støtte morgendagens standarder, og bedre programvare må på plass for å styre alle aspekter av drift og vedlikehold. Selv om dette høres kostbart og tidkrevende ut, er det mer realistisk og håndgripelig enn man tror. Nøkkelen er å bruke programvare som gjør at man kan styre alle punkter i bygget fra ett enhetlig grensesnitt. Dermed kan færre personer gjøre en bedre jobb med å forvalte eiendomsmassen, samt at man behøver færre spesialister siden alle kan jobbe fra samme system.

Kjøling og ventilasjon

Mange kjølings- og ventilasjonsløsninger består av mange komponenter som styres av forskjellige kontrollmekanismer. Disse har tidligere blitt integrert med protokoller som BACnet og LON. Installasjon har vært kostbar, vedlikehold komplekst og veldig ofte krevd fysisk tilstedeværelse for overvåking og justering av innstillinger. Ved at disse kan integreres mot internett og kobles sammen vil man oppleve gevinster både i forhold til forvaltning, drift og vedlikehold, og ikke minst på kostnadssiden. Et nærliggende eksempel er å kunne tidligere fange opp tekniske problemer som gjør at man bruker mer strøm enn nødvendig. Når systemene er koblet sammen kunne man ha sett problemene før de oppsto og enkelt fikset det. Vi i Intel har samarbeidet med en leverandør av kjøling og ventilasjon der vi har koblet opp kommunikasjonsutstyr på løsningene. Dermed kan byggeier overvåke og gjøre innstillinger ned til minste detaljnivå på alt fra kompressor, vifter og alle andre komponenter – enten de er inni eller utenfor bygget. Særlig i USA har vi sett store effekter der bygget kjøper strøm når det er billigst, og kan selge overskuddsenergi tilbake til strømnettet på mer gunstige tidspunkt. For de som styrer mange eiendommer kan dette regnestykket være særs hyggelig. I tillegg kan man også enklere integrere fornybare energikilder som sol og varmepumper, og styre solskjermingen i sanntid.

Ingen døgnflue

Tingenes internett er kommet for å bli. Alle som eier, leier, drifter, bygger eller vedlikeholder bygningsmasse bør begynne å tilegne seg kunnskap innenfor sine respektive fagfelt. Den beste måten å komme i gang er ved å bli kjent med alle underliggende byggautomasjons-systemer man har innført, tilegne seg kunnskap om tingenes internett, og gjøre grundige sikkerhetsvurderinger. Toget er på perrongen, man bør gå om bord så snart man kan.