Bjarne Haugland. Foto:Georg Mathisen/Rørfag

Innlegg: Oppgradering haster

Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringen. Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering, skriver daglig leder Bjarne Haugland i VVP i et innlegg.

VVP, foreningen for produsenter innenfor VA og VVS, mener tiden er inne for en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten på det nasjonale vann- og avløpsnettet. Våre medlemmer har i flere år påpekt at gammel infrastruktur ikke er i stand til å håndtere presset fra et varmere og våtere klima. Det offentlige oppnevnte «Overvannsutvalget» slo i 2015 fast at de totale skadekostnadene fra overvann er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder per år. Med økt nedbør kan kostnadene øke til over 10 milliarder årlig de neste fire tiårene, ifølge utvalget. Vannledninger og avløpssystem er i mange kommuner ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi kommer til å se fremover – andre steder er vann- og avløpssystemet gammelt og slitt.

Selvsagt er det større moro å klippe av snorer for nye praktbygg, enn å ta regningen for å holde vedlike infrastruktur under jorda. Men konsekvensene av å la vann- og avløpsnettet forfalle blir stadig større og dyrere. Den største prisen betaler familier som mister eller får skadet hus og hjem av flom og ekstremvær.

I Norge må vi bygge for å tåle vær og vind. Også det offentlige må levere systemer som tåler klimaet vi vet kommer. I følge Rådgivende Ingeniørers Forening er kroneverdien av etterslepet i vann- og avløpsnettet over 220 milliarder. Det er etter vårt syn helt uakseptabelt. Med dagens tempo vil det ta over 200 år å oppgradere det kommunale vann- og avløpssystemet til en standard som holder vann – bokstavelig talt. Den tiden har vi ikke.

Derfor mener VVP, at kommunepolitikerne må få vedlikehold av vann- og avløp høyere på dagsorden. Samtidig må regjeringen og Stortinget trå til. Å oppgradere Norge for et våtere klima er et nasjonalt fellesansvar.

Produsentene er klare til å ta vår del av jobben. Vi skal levere løsninger som er dimensjonert for å håndtere store vannmengder, og som tåler et våtere klima. Ny teknologi vil gjøre et moderne vann- og avløpssystem mer effektivt og driftssikkert. Men skal vi komme i mål i tide må politikerne bli med på dugnaden.