Innlegg: Hvordan redusere kostnadsoverskridelser?

Hva er det med de offentlige prosjektene som stadig ryker på budsjettet? På tross av budsjettregler, referansepriser, en rekke akademiske tilnærminger til kalkulering, samt kvalitetssikringsrutiner både for oppdragsgivere og i regi av staten.

Innlegg av:

Harald Alfsen
Advokat/managing Partner
Stiegler Advokatfirma

Mange ganger fremstår beløpene like faste som en gummistrikk. Og selvfølgelig til tider bevisst underbudsjettert og misvisende for i det hele tatt bli vedtatt.

Mange oppdragsgivere slipper også billig unna med tvilsomme avlysninger av anbudskonkurranser bare fordi de har tatt «forbehold om finansiering» i konkurransedokumentene. Et så generelt forbehold er neppe holdbart etter min oppfatning.

Jeg har ledet mange hundre offentlige anskaffelser siden 1994, med og uten budsjettsprekker. Det er på tide å tenke nytt.

Et offentlig prosjekt som innebærer offentlige innkjøp, kan ikke budsjetteres før løsninger er valgt og tilbudene fra leverandører kommer inn. Så enkelt er det.

Hvis man skyver løsningsvalgene for langt foran seg, kan tillegg til eller endringer i opprinnelige løsningsvalg bli veldig kostbart. Og hvis man budsjetterer før man kjenner prisene fra leverandører, kan man få ubehagelige overraskelser når tilbudene kommer inn. Leverandører vil naturlig nok alltid forsøke å finne ut hvor høy pris og hvor lite risiko de kan ta. Adam Smiths «Usynlige hånd» er også til stede i offentlige anbudskonkurranser.

Løsningen må være å skyve budsjettvedtaket til forpliktende tilbud fra leverandører har kommet inn og forhandlinger er gjennomført. Da først har oppdragsgiver det store bildet: Kostnader, risiko, kontraktsforbehold, fremdriftsutfordringer, endringsutfordringer mv. Da kan oppdragsgiver gå til bevilgende myndighet (sentralt eller lokalt) og fortelle hva prosjektet vil koste og når det blir ferdigstilt.

En slik modell vil utfordre gjeldende prinsipp om at leverandører som hovedregel ikke får betalt for tilbudsarbeidet. Det er mer enn rimelig at vi endrer holdningen til dette. Jeg blir stadig overrasket over at leverandører er villig til å gi tilbud uten å få noen som helst godtgjørelse for det, knapt til å dekke portoen hadde de sendt tilbudet med posten.

Offentlige oppdragsgivere bør gå i seg selv der de sitter høyt på hesten og høyest i verdikjeden.

Mitt forslag er å foreta en utsiling med prekvalifisering, og deretter betale et knippe leverandører en redelig fast sum for de faktiske timekostnader de nedlegger i utarbeidelse av tilbudet.

Da er det også rimelig at oppdragsgiver kan benytte de forskjellige løsningsforslag til det endelige prosjekt.

Innlegget sto først på trykk i Dagens Næringsliv.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.