Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. Foto: Geir Anders Rybakken Orslien
Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall. Foto: Geir Anders Rybakken Orslien

Innlegg: Høye energikostnader og svakere markedsutsikter preger bergindustrien

Utviklingen i energikostnadene påvirker fortsatt lønnsomheten i svært stor grad, bekrefter medlemmene i Norsk Bergindustri i vår siste spørreundersøkelse. Medlemmer i nord ser mer positivt på sysselsettingen fremover enn ellers i landet, men usikkerheten er større enn for seks måneder siden.

Innlegg av:

Anita Helene Hall, generalsekretær Norsk Bergindustri

Undersøkelsen bekrefter at dagens strømstøtteordning ikke treffer våre medlemmer. Vi mener regjeringen raskt må få på plass ubyråkratiske støtteordninger som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange av medlemmer står oppe i.

Våre medlemmer er av den oppfatning at utviklingen i energikostnadene fortsatt rammer hardt, og det har forverret seg ytterligere siden tilsvarende undersøkelse i fjor høst. I hovedsak finner vi følgende hovedfunn:

  • Bransjene naturstein og byggeråstoff er de som merker det sterkest på kroppen
  • Små- og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedrifter i midt og nord
  • En av fem bedrifter vil utsette overgangen til nullutslippsløsninger grunnet dagens situasjon
  • en av fem bedrifter vil samtidig fortsette å planlegge for overgang til nullutslippsløsninger, uansett om det kommer tiltak fra myndighetene eller ikke
  • Lettelser i el-avgiften, en kontantstøtteordning som bygger på private husholdningers, eller lettelser på nettleien er prioriterte ønsker

For markedsutsiktene viser undersøkelsen at en større andel har blitt mer pessimistiske siden i fjor høst. For øvrig finner vi følgende hovedfunn:

  • Alle regioner ser nå mer pessimistisk på fremtidige markedsutsikter, målt mot tilsvarende undersøkelse i fjor høst.
  • Færre medlemmer innenfor byggeråstoffbransjen planlegger for oppsigelser målt mot fjoråret. Samtidig svarer bransjen malm/mineraler at de er langt mindre optimistiske enn i fjor høst; langt færre vil ansette nye og langt flere vurderer oppsigelser.
  • Medlemmene svarer at de mest sentrale hindre for ekspansjon og nye investeringer fremover er; økte priser på innsatsfaktorer, utfordring med gjeldende rammebetingelser og tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Her er det verdt å merke seg at medlemmene siden i fjor høst rapporterer at gjeldende rammebetingelser har forverret seg.

Undersøkelsen bekrefter at den sterke prisveksten på strøm, drivstoff og enkelte råvarer rammer bergindustrien knallhardt over hele landet. Samtidig har regjeringen økt skattetrykket på næringslivet betydelig. Til sammen bidrar dette til fall i lønnsomheten, stor fare for permitteringer og reell konkurstrussel. Norsk Bergindustri har nå klare forventninger om at en del av Norges ekstraordinære inntekter fra olje og gass tilgodesees næringen gjennom ulike kompensasjonsordninger.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.