Audun Ludvig Bollerud. Foto: Advokatfirmaet Økland & Co
Audun Ludvig Bollerud. Foto: Advokatfirmaet Økland & Co

Innlegg: Entreprenørbransjen på slankekur i 2024

2024 blir trolig et år på slankekur for entreprenørbransjen.

Innlegg av:

Audun Ludvig Bollerud
Daglig leder og advokat
Advokatfirmaet Økland & Co DA

Julefeiringen er over og for mange er det nå slanking som står for døren. Dette gjelder også i bygg- og anleggssektoren, som går et tøft 2024 i møte. Hvor lang og hard blir denne slankekuren? Hvilke aktører vil klare seg gjennom kuren og kan fete seg opp på ny, når kuren er gjennomført?

Fra utbygginger til konkurser
I Advokatfirmaet Økland har vi de siste årene hatt mange oppdrag innen bygg- og anleggssektoren. Vi merker nå et veldig tydelig skifte i markedet. Vi har gått fra å ha oppdrag innenfor omregulering og utbyggingsavtaler til å nå bistå med konkurser og rekonstruksjoner. Min spådom er at dette bare vil tilta i 2024.

Allerede nå ser vi at hver tredje konkurs i Norge skjer innenfor bygg og anlegg, og på permitteringsstatistikken fra NAV er det bygg- og anleggsbransjen som leder an. NHO har allerede etterspurt utvidelse av permitteringsregelverket. Mange aktører har fortsatt ordrereserver å tære på, men den fullstendige stoppen i f.eks. nyboligsalget varsler om en krise i anmarsj. Som eiendomsutvikleren Roger Karlsen uttalte til DN: «Det finnes ikke én kunde der ute.» Han er ikke alene. I følge Byggenæringens Landsforening vurderer 1 av 3 virksomheter nedbemanning eller oppsigelser de neste tre månedene, og generelt er de svært pessimistiske mtp. markedsutsiktene. Frykten er at viktig kompetanse i bransjen vil forsvinne.

Økt rente gir bråstopp i byggemarkedet
Bakteppet for den betydelige endringen vi nå opplever er den voldsomme økningen av renten fra Norges Bank, i et forsøk på å dempe prisstigningen. Rentehevningene biter aller mest innen bygg- og anleggssektoren, som sysselsetter rundt 250 000 personer. Bransjen er med det den største fastlandsindustrien i Norge. I tillegg kommer rundt 188 000 i tilknyttet leverandørbransje.

Selv om både verdiskapningen og omsetningen i bransjen er stor, er marginene lave. Tall fra BDO viser at driftsmarginene har falt fra 5,1 % i 2021 til 4,5 % i 2022. Før nedturen i 2023 lå med andre ord driftsmarginene i bransjen godt under snittet for de siste årene og lavere enn for andre bransje. Med økende kostnader må vi forvente ytterligere fall i driftsmarginene, og et økt antall konkurser. Vi ser dette allerede. I september mistet 117 ansatte jobben i KF Entreprenør. I Vestafjell AS mistet 54 ansatte jobben i desember og nå i januar mistet 35 ansatte jobben i Alfa Omega Entreprenører AS. Selv store aktører som MAXBO valgte å permittere 100 ansatte rett før jul, som følge av det blytunge byggemarkedet. Selv brukte jeg hele romjulen på å hjelpe bedrifter i krise. Flere trekker paralleller til de verste krisene bransjen har opplevd. Morthen Bakkes boligbyggeselskap uttalte f.eks. til DN: «Sammenlignet med krisene jeg husker best, er situasjonen egentlig verre nå».

Bransjen vil oppleve konsolidering
Bygg- og anlegg er fortsatt en fragmentert bransje, med mange mindre aktører. Min spådom er at bransjen vil oppleve økt konsolidering i 2024. De store, profesjonelle og kapitaltunge selskapene vil overleve, og sluke de mindre. Et forhold som trekker i denne retningen, er det nylig innførte innleieforbudet. Forbudet vil være enklere å håndtere for store aktører, med god fleksibilitet innen egen organisasjon. Noen aktører vil bruke de dårlige tidene til å vokse seg sterkere, og utnytte at mindre aktører har mistet markedsverdi. Med andre ord gir slankekuren også muligheter til å komme styrket ut.

Som ved all krisehåndtering er det de som gjør for lite for sent som nå vil rammes særlig hardt, og må selge seg ut eller begjære oppbud. De som på den andre siden allerede har skaffet seg godt handlingsrom vil i 2024 oppleve at «cash is king» er langt mer enn et tomt slogan. Strategiske aktører, eid av oppkjøpsfond i Norden, har for lengst forstått dette og foretar nå løpende oppkjøp for å oppnå stordriftsfordeler gjennom bruk av beste praksis på sertifisering, rapportering og innkjøpsmakt ovenfor leverandørene. For de mindre aktørene som ennå har handlingsrom vil det nå trolig være smart å knytte seg til en slik konstellasjon, mens prisen ennå er god. Særlig gjelder dette blant spesialister innen installasjonstjenester som elektro, ventilasjon, overflatebehandling og VVS.

Videre tror jeg krisen i bygg- og anleggsbransjen vil ramme særlig hardt i mindre sentrale strøk, der etterspørselen er mindre, fraflyttingen større og bygg- og anleggsbransjen utgjør en stor andel av privat næringsliv.

2024 blir utvilsomt et spennende år å følge i bransjen. Ja, slankeåret 2024 vil bli tøft for mange, men det vil også gi spennende muligheter til å komme topptrent ut i 2025.

Dette er et leserinnlegg, og meninger i innlegget står for forfatterens regning.