Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen og Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i Glava.
Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringen og Andreas Fritzsønn, administrerende direktør i Glava.

Innlegg: En krise er til for å brukes

Norge har akutt behov for mer ren energi og energieffektivisering er en del av løsningen. Samtidig står byggenæringen ovenfor et drastisk produksjonsfall og risikerer å miste 50.000-60.000 årsverk. Kan den ene krisen brukes til å løse den andre?

Artikkelforfatterne

Andreas Fritzsønn, adm.dir. Glava og Nina Solli, adm.dir. NHO Byggenæringen

Vi har tradisjon i Norge for å bruke kriser fornuftig. Nå er det ledige hender i byggenæringen. La oss bruke dem til å hente inn den strømmen vi kan.

Krisen i byggenæringen vil være forbigående. For å hindre kompetanseflukt må vi holde på folkene og bedriftene, som skal bygge framtidas Norge. 

For å løse klimaproblemet og forbedre kraftsituasjonen er energieffektivisering det som raskest kan frigjøre fornybar energi.

Et krafttak for energieffektivisering
Vi har ikke råd til å sløse med den dyrebare energien vi har. Dagens bygninger bruker for mye strøm, og vi kan spare inn 10 TWh i eksisterende bygningsmasse ved hjelp av kjent teknologi og enkle tiltak, som f.eks. etterisolering. Vi må rulle ut energieffektivisering i stor skala.

En nasjonal satsing på energieffektivisering kan bli et kinder-egg som gir husholdningene lavere strømregning, frigjør mer energi til viktig næringsutvikling regionalt og samtidig skape aktivitet i byggenæringen som står i en tøff situasjon.

Tiltak med rask effekt
Revidert nasjonalbudsjett legges frem denne uken og gir Regjeringen mulighet til å utløse aktivitet i økonomien allerede inneværende år. Vi ber om en kraftig satsing på energieffektivisering og at tiltakene som har rask effekt, må prioriteres først. Vi foreslår å øke innsatsen gjennom eksisterende ordninger som er kjent for bransjen og aktørene.

Uutnyttet potensiale i støtteordningene
Enova disponerer i dag 3,5 milliarder kroner til ulike tiltak for energieffektivisering til både privat og bedrift. Denne rammen må økes ytterligere for å møte behovet, og støtteordningene må bli mer forutsigbare. Mange gode prosjekter som er gryteklare får avslag eller blir liggende i kø, fordi Enova porsjonerer utdelingene gjennom året.

Treffsikkert, men tomme budsjetter
Husbanken er et treffsikkert og effektivt virkemiddel som deler ut etter søknad fortløpende. Boligkvalitetsordningen går til de som oppgraderer eller bygger boliger med høyere miljøstandard, noe som. bidrar til lavere energiforbruk. Denne potten er i ferd med å gå tom for i år. Å fylle på mer penger i Husbanken vil umiddelbart utløse aktivitet hos små og mellomstore entreprenører i hele Norge.

Klimamålene krever mer av oss
For å lykkes med det grønne skiftet trenger vi mer strøm, strøm som i dag brukes til å varme opp trekkfulle bygninger. Å hente inn denne strømmen gjennom å spare er helt uten konflikter med natur og omgivelser. Det krever imidlertid en utrulling av energieffektivisering i stor skala. 

Jo raskere vi kan komme i gang, jo raskere resultater. Hvis vi er heldige, vil en slik satsing også redde tusenvis av arbeidsplasser.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.