Sentralbanksjef Øystein Olsen ventes å holde renten uendret torsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ingen venter renteøkning denne uken

Styringsrenten på 0,75 prosent holdes etter alt å dømme i ro på torsdagens rentemøte i Norges Bank. Spenningen knyttes til hva sentralbanken ser i glasskulen.

Eksperter og sjeføkonomer er samstemte og enige om at Norges Bank kunngjør uendret styringsrente torsdag formiddag. Men uroen i økonomiene rundt oss gir rom for litt usikkerhet om hva som vil skje framover – og da først og fremst for prognosene etter 2019.

Rentehevingen fra rekordlave 0,5 prosent som kom i september, var den første innstrammingen fra Norges Bank på sju år. Samtidig varslet Norges Bank at neste renteheving trolig kommer i mars neste år, og at det blir ytterligere et knepp opp mot slutten av 2019, slik at styringsrenten om ett år er på 1,25 prosent.

Gradvis oppgang

– Verken vi eller markedet venter noen renteendring denne uken. Vi regner også med at prognosen for 2019 er lite endret, skrev Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce i en morgenrapport tidligere denne uken.

Han legger til at på sikt vil lavere oljepriser og lavere renter utenfor Norge trekke ned renteprognosen sammenlignet med det Norges Bank varslet i september.

Prognosen Pengepolitisk rapport anslo da en forsiktig og gradvis renteoppgang til 2 prosent ved utgangen av 2021, noe som vil innebære en boligrente som i snitt ligger på i underkant av 4 prosent.

Neste i mars

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets ser utviklingstrekk som peker i retning av at Norges Bank vil holde fast på prognosen om en renteheving på 0,25 prosentpoeng i mars, men at sentralbanken samtidig kan komme til å senke rentebanen for 2020 og 2021 når det kommer oppdaterte prognoser torsdag.

Da han la fram DNBs prognoserapport i forrige uke, pekte Aamdal på økende usikkerhet i verdensmarkedene, lave renter utenfor Norge, kraftig oljeprisfall og litt svakere utvikling i norsk økonomi i tredje kvartal som mulige grunner til at Norges Bank senker rentebanen allerede nå. Likevel vil Norges Bank anse dette som forbigående og holde fast på at utsiktene for 2019 i liten grad er endret, la han til.