Importøkning for byggevarer

Dette er en del høyere enn økningen i det innenlandske salget fra norske produsenter som økte med ca. 5 % i samme periode.

Denne rapporten er laget basert på tilgjengelig statistikk fra SSB, bearbeidet av Prognosesenteret på oppdrag fra Byggevareindustriens forening.

Import

Pr. 2. kvartal økte importen med 12 % ift. samme periode i 2013 (+ 1,6 MRD NOK). Dette er en del høyere enn økningen i det innenlandske salget fra norske produsenter som økte med ca. 5 % i samme periode.

Fra de fire største importlandene skiller Sverige (største importland) seg ut med en relativt svak vekst på 5 %, mens veksten er sterkere fra Danmark (14 %) og Polen (27 %). Størst vekst i prosent har vi fra Kina med 29 % som er 6. største importland.

For de ulike varegruppene ser vi at utviklingen er noe variert, men at gruppen "andre produkter av tre" som bl.a. dekker prefabrikkerte konstruksjonsdeler har så langt i år økt med 23 %.

Eksport

Pr. 2. kvartal økte eksporten med 14 % ( + 0,5 MRD NOK) som da fortsetter å vise en sterkere %-vis utviklingen enn import. Dette er femte kvartal på rad med økning i eksport.

Det er verdt å merke seg at både Sverige og Danmark som våre nærmeste og største handelspartnere på byggevarer har en sterk utvikling. Begge viser en eksportvekst på ca. 21 – 22 % og utgjør ca. 35 % av vår totale eksport av byggevarer.

Kina som vårt femte største eksportmarkedet har sammen med Singapore størst prosentvis vekst på 41 % for begge land.

Vi ser at økningen på eksport fortsetter særlig innenfor aluminiumsprodukter, maling og lakk, trelast og sponplater som de største.

Selv om eksporten øker mer enn importen i % og at bytteforholdet med bl.a. Sverige går i retning av mer eksport, er den overordnede trenden at importen i verdi stadig øker mer enn eksporten og at importerte varer utgjør større del av totalmarkedet