Illinois Tool Works kjøper Nordisk Kartro

Amerikanske Illinois Tool Works kjøper den norske festemateriellleverandøren Nordisk Kartro.

ITW er et USA-basert selskap med en omsetning på 86 milliarder kroner. De 49 000 ansatte er fordelt på 650 selskaper i 45 land. ITW har ønsket å forsterke sin posisjon i Norden, og oppkjøpet av Nordisk Kartro er resultatet av dette. ITW er en av verdens ledende leverandører av festemidler. Det mer enn 90 år gamle selskapet er børsnotert og familieeiet. ITW drives etter prinsippet om at all business is local, og med fokus på at 20 % av produktene og kundene står for 80% av verdiskapningen. For Nordisk Kartro og våre kunder betyr dette eierskiftet at vi får tilgang på en rekke interessante nye produkter, sier administrerende direktør for Kartros virksomhet i Norge, Geir Skjørberg. Vi kommer nærmere produsentleddet og den forskningen og produktutviklingen som foregår der. Det finnes også en betydelig know how i ITW, som vi vil dra nytte av. Fra vår side vil vi tilføre ITW våre kunnskaper om innfestning i tre og om pneumatikk. Felt hvor vi har en unik kompetanse. Eierskapet vil også gi oss tilgang til interessante markeder ute i verden. Våre forretningsområder glir rett inn i ITWs kjernevirksomhet og vi ser frem til å få en aktiv, langsiktig eier med store ressurser, sier han.