Illustrasjonsfoto.

– Ikke forenkling å lage nye snufirkanter og flere størrelser for snusirkler

Boligprodusentenes forening mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ikke har vært tøff nok i forslaget til ny TEK17.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi gjennomfører betydelige endringer i hele plan- bygningsloven, og nå også byggtekniske forskrifter. Det gjør det raskere og billigere å bygge. Vi forventer at byggenæringen tar samfunnsansvar og lar besparelsene komme forbrukerne til gode, sa Jan Tore Sanner til Byggeindustrien onsdag, dagen før han legger ut nye forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) til høring.

- Forvirrende - ikke forenklende

I forslaget er boligbyggernes krav om reduserte snusirkeler for rullestoler i boliger med tilgjengelighetskrav, ikke blitt hørt.

Regjeringen foreslår i stedet et såkalt snurektangel på 1,30x1,80 meter som skal supplere dagens snusirkelkrav på 1,50 meter.

Det faller ikke i god jord hos Boligprodusentenes Forening, som i mange år har jobbet for en snusirkel lik den svenskene har på 1,30 meter.

I stedet skal en snusirkel på 1,30 meter innføres på mindre studentboliger som bygges med tilgjengelighetskrav.

Teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentene. Foto: Johnny Syversen.

Markedssjef Jøns Sjøgren i Boligprodusentenes Forening. Arkivfoto.

– Det høres fint ut å prøve ut snusirkler på 1,30 meter i studentboliger, og tanken bak den nye snufirkanten KMD foreslår er helt sikkert også god. Men det er ikke forenkling å lage alternative firkanter og flere snusirkelstørrelser for ulike boliger. Dette vil fungere mer forvirrende enn forenklende for bransjen, sier teknisk sjef Lars Myhre i Boligprodusentenes forening til Byggeindustrien.

- Staten sparer - unge må betale

Boligprodusentene mener det er spesielt at det er på områder der staten selv er med å ta regningen, som på studentboliger, at de introduserer det minste snusirkelformatet som gjør det billigere å bygge.

– Men for boligene til folk flest, velger de å sende regningen til de unge boligkjøperne, sier markedssjef Jøns Sjøgren i Boligprodusentene. 

– Er det ikke positivt for bransjen dersom regjeringens forslag for studentboligene er et første skritt mot mindre snusirkler i alle boliger?

– For det første tar det lang tid å realisere et prosjekt, så skal også vedkommende bo der en stund før man kan si noe om erfaringene. Da snakker vi fort mange år frem i tid før vi kommer videre. Vi har forståelse for at andre interessegrupper ønsker noe annet enn oss, men her mener vi KMD har vært litt feige som ikke har tatt reduksjonen ut på alle boliger, sier Sjøgren.

Viste til NAV
Til Byggeindustrien i går sa Jan Tore Sanner følgende om bakgrunnen for å holde på dagens 1,50 meter-krav, og heller introdusere en alternativ snufirkant i forskriftene:

– Det er flere i næringen som har tatt til orde for å gå ned fra 1,50 meter til en snusirkel på 1,30 meter, men samtidig vet jeg at flere av NAVs rullestoler er for store til å tåle en slik reduksjon. Ved å gi bransjen valgmuligheter mellom dagens snusirkel på 1,50 og et snurektangel, så får de også mer fleksibilitet, sa Jan Tore Sanner.

Mener Sanner tar feil
Dette argumentet holder ikke vann, mener Boligprodusentene.

– Vi sendte i april 2016 et notat til departementet som viser alle de elektriske rullestolene som NAV tilbyr med gjeldende rammeavtale. Seks av de åtte førsterangerte rullestolene som NAV tilbyr vil greie 1,30-kravet. Og én av de to gjenstående vil heller ikke greie 1,50-kravet, så vi forstår ikke Sanners henvisning til NAVs rullestoler, sier Lars Myhre.