Hytter tilbake på nett

Hytter blir igjen en egen underside på bygg.no.

- Fritidsboliger er en viktig del av byggenæringen, og hører selvsagt hjemme på bygg.no. Dette er et marked som er viktig for både proffer og forbrukere, sier ansvarlig redaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien.

Har du/dere aktuelle pressemelding eller tips om stoff som kan ligge på denne siden, så er det bare å sende en e-post til Arve Brekkhus eller Christian Aarhus