Hytteprisene falt 4,3 prosent første halvår

Prisene for fritidsboliger falt med 4,3 prosent i første halvår 2023. I snitt går en fritidsbolig i Norge for drøyt 3,2 millioner kroner.

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge, i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken omfatter fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2023.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3.217.590 kroner. I første halvår 2023 ble det solgt 2.470 hytter i Norge – en nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2022.

– Fritidsboligmarkedet har roet seg etter hyttebonanzaen under pandemien, men det selges fortsatt mange dyre hytter, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

– Det har de siste 10 årene vært vekst i hyttemarkedet som ble toppet med det sterke oppsvinget både under pandemien. Prisene steg med rundt 30 prosent og volumet både i nytt og brukt vokste kraftig. I 2023 har prisene målt som gjennomsnitt falt med 4,3 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 366 455, ned 3,1 prosent fra 2022.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 732 504, ned 7,4 prosent fra 2022.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 602 838, ned 8,0 prosent fra 2022.

– I kroner er det sjøhyttene som har det største prisfallet. Det må sees i sammenheng med at sjøhytter ofte er dyrere enn fjell- og innlandshytter, og derfor trolig rammes hardere av dyrtiden, sier han.

– På samme tid er det bygget et stort antall nye hytter i Norge på fjellet de siste årene. Økt tilførsel av nyere hytter til brukthyttemarkedet vil innebære at snittprisene i seg selv blir høyere, fordi kvaliteten på nyere hytter er høy, sier Lauridsen.