Hytteboom i Telemark

Tall fra Transportøkonomisk Institutt viser at det skal bygges 8.000 nye hytter i Telemark de neste ti årene ti en verdi av 15 milliarder kroner, skriver Varden.

Avisen har regnet seg frem til tallet ved å gange antall hytter med gjennomsnittsprisen som ligger på 1,9 millioner kroner. Telemark er allerede et stort hyttefylke, med stort belegg både på kysten og i fjellet. Det er faktisk fjellet som er mest i skuddet, og bare i Vinje er det planer om å doble antall hytter de neste ti årene. Langs kysten er det naturlig nok mindre plass, og der er det for det meste snakk om påbygg eller ombygging.