Hydro tester flytende vindmøller

Hydro har utviklet et nytt konsept for kraftproduksjon til havs - Hywind. Med kjent teknologi fra oljevirksomheten i Nordsjøen, vil det bruke flytende betongkonstruksjoner som understell for offshore vindmøller, skriver www.offshore.no

Hywind er et fremtidsrettet prosjekt der vi kombinerer våre erfaringer fra petroleumsvirksomheten med vår kunnskap om vindkraft til å utnytte vindressurser der det blåser aller mest. Lykkes vi, kan dette bli en viktig del av fremtidens energiforsyning, sier Hydros direktør for nye energiformer Alexandra Bech Gjørv til nettstedet. Hydro benytter nå havlaboratoriet ved Sintef Marintek i Trondheim til å simulere vind- og bølgeforhold til havs. En modell av den flytende vindmøllen er testet, og resultatene er lovende. Nå vurderer Hydro å plassere en vindmølle i Nordsjøen for å demonstrere at det er mulig å bygge vindparker på 200 til 300 meters havdyp. For flere nyheter om energi, se: www.energisk.no