Foto: Nefo

Hvor sikkert er el-anlegget ditt?

Vi omgir oss med stadig flere elektriske apparater og mer teknologi. El-anlegget i mange boliger er ikke tilpasset dagens energiforbruk. I juletiden er belastningen stor og overbelastede el-anlegg kan føre til brann.

- I eldre boliger erstattes få stikkontakter med mange skjøteledninger. Dette svekker sikkerheten i anlegget. I mange gamle el-anlegg finnes det heller ingen beskyttelse for PC, TV og annet kostbart elektronisk utstyr. Utstyret er da mer sårbart mot overspenninger og andre plutselige endringer i strømtilførselen. Sørg derfor for installasjon av flere kontakter og et overspenningsvern som sikrer elektronisk utstyr, påpeker Bjørn Sørensen, fagsjef elsikkerhet i Nelfo.

- Som boligeier, eller bruker, er man ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Bruk alltid en godkjent elektroinstallatør. De har kunnskap og kompetanse som gir trygghet om gjeldende regler og forskrifter, og om fremtidens krav og muligheter. Alt arbeid skal dokumenteres med en samsvarserklæring som bare kan utstedes av registrert elektrovirksomhet. Det er viktig å huske på, sier Sørensen. I borettslag og sameier har styret et særskilt ansvar for fellesinstallasjonene.

- En kontroll av det elektriske anlegget bør foretas minst hvert femte år. Den gir svar på hva du må gjøre noe med fordi det er farlig eller fordi det kan bli farlig, samt hva du kan gjøre for økt trivsel og komfort, sier han.

Spesielle krav til bad, kjøkken og vaskerom
Alle stikkontakter i en bolig bygget etter 2006 skal være jordet. På bad, kjøkken og vaskerom er dette ekstra viktig fordi vann kan lede strøm. Vær også oppmerksom på at ledninger og kontakter i nærheten av komfyren kan bli dekket av fett og bli uønskede strømledere. Kjøkkenviften blir en brannfelle dersom den ikke rengjøres regelmessig. Husk at skjøteledninger og løse stikkontakter er farlig i alle ”våte” rom. Unngå å bruke vaske-maskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten.

Spesielle krav til barnerom
På barnerom bør alle lamper være fastmontert. En veltet lampe med lyset på, kan starte en brann. Monter alle lamper i god avstand fra sengetøyet. Sikre også hullene i eldre stikkontakter med barnevern. Moderne stikkontakter har innebygd beskyttelse som forhindrer at annet enn støpsler kan stikkes inn i stikkontaktene. Løse varmeovner må ikke brukes på barnerom.

Stikkontakt med tidsbryter
- Du kan få stikkontakter med tidsbryter som slår av strømmen etter en forhåndsinnstilt tid. Det kan være praktisk der du bruker kaffetrakter, strykejern og andre apparater som det er lett å glemme å slå av. Velger du en «smarthusløsning» med moderne styringssystem, er alt dette inkludert i installasjonen, heter det i en melding fra Nelfo.

Forebygg brann med komfyrvakt
- Den hyppigste brannårsaken i norske hjem er komfyrbranner. Har du komfyrvakt, slår komfyren seg av når det oppstår farlige situasjoner som f.eks. tørrkoking. I nyere elektriske anlegg oppført etter 2010 er det et myndighetskrav om komfyrvakt. Det innebærer at komfyrvakten skal være en del av det elektriske anlegget. Uansett anleggets alder bør alle kjøkken være utstyrt med komfyrvakt, avslutter Bjørn Sørensen.

Faresignaler du kan oppdage selv:

* Skader på stikkontakter, koblingsbokser og brytere

* Varmgang (misfarging) på stikkontakter, brytere, ledninger og koblingsbokser

* Gamle ledninger

* Mange skjøteledninger og ”kabelklyser”

* Ovner som er tildekket eller står utsatt til

* Varme skrusikringer eller automatsikringer i sikringsskapet

* Gjenstander i sikringsskapet som ikke har noe der å gjøre

* Manglende jordfeilbryter

* Gamle panelovner (brunsvidd ovn eller merker på vegg)

* Løse lamper og ovner på barnerom

* Gamle lamper og lysrør

* Jordfeilbryter som løser ut utilsiktet

* Overspenningsvern som skifter farge på indikatoren

* Manglende barnevern på stikkontakter