Huseierne har ber regjeringen komme opp med en forbedret ordning der staten betaler alle strømutgifter over 50 øre per kilowattime. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Huseierne har ber regjeringen komme opp med en forbedret ordning der staten betaler alle strømutgifter over 50 øre per kilowattime. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Huseierne mener dagens strømstøtteordning ikke skaper trygghet

Huseierne mener regjeringens strømstøtte ordning verken skaper den forutsigbarheten eller tryggheten som norske husholdninger trenger.

Organisasjonen har nå sendt et brev til Stortingets energikomité og finanskomité hvor de ber om en forbedret ordning der staten betaler alle strømutgifter over 50 øre per kilowattime, skriver NRK.

Ifølge generalsekretær Morten Andreas Meyer vil en familie med to voksne og to barn kunne få samlede strømutgifter på 7.500 kroner i januar dersom strømprisen blir 10 kroner i snitt for hver kilowattime.

I perioden 2014 til 2019 var utgiftene for en tilsvarende familie i snitt 3.100 kroner.

Senterpartiets Geir Pollestad i finanskomiteen på Stortinget sier på sin side at dagens strømstøtteordning er god, og at det ikke ligger an til å styrke den. Han viser til at Husholdningene fra 1. september får dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre.