Høyesterett stadfester dom etter brann på politistasjon

Høyesterett har stadfestet lagmannsrettens dom om at Gjensidige Forsikring ikke har krav på å få tilbake 16 millioner kroner etter en brann på Asker politistasjon 11. januar 2000.

Brannen oppsto i politistasjonens kjeller, i lysdemperutstyret i politiets skytebane. Brannen spredde seg videre til trepanelet på veggene. I tillegg til brann- og eksplosjonsskader i store deler av kjelleren, oppsto det røykskader i 1. og 2. etasje. Brannårsaken var en feil ved monteringen av lysdemperutstyret. Gjensidige måtte betale nærmere 16 millioner kroner til byggherren Stasjonskvartalene i Asker AS (SIA).

Forsikringsselskapet har deretter forsøkt å få pengene av totalentreprenør Ole K. Karlsen Entreprenør AS (OKK).

Verken tingretten eller lagmannsretten var enig med Gjensidige. Gjensidige anket til Høyesterett, som 22. desember stadfestet lagmannsrettens dom. Gjensidige Forsikring må innen 5. januar betale saksomkostninger på 95.000 kroner til Ole Karlsen Entreprenør AS, i tillegg til forsinkelsesrente.