Høyesterett i USA godtar tvangsrivning

Kommuner i USA kan med loven i hånd kreve bolighus eller næringslokaler revet. Det gjelder også når tomten skal brukes til private formål, fastslo høyesterett i Washington torsdag.

Domstolen avgjorde dermed en tvist mellom ni huseiere i delstaten Connecticut nordøst i landet og de lokale myndighetene. Huseierne fikk ikke medhold for kravet om at kommunen må nekte det store legemiddelfirmaet Pfizer å utvide et anlegg i New London i Connecticut. Huseierne mente at kommuner bare kan kreve riving når tomten skal brukes til offentlige formål, som skoler eller veier. USAs øverste domstol kom med knappest mulig flertall fem mot fire stemmer fram til at huseiernes påstand måtte avvises. Avgjørelsen kan ifølge amerikanske jurister få store følger for små grunneiere i USA. I framtiden vil privathus trolig stadig oftere måtte vike plassen for kjøpesentre eller restaurantkomplekser, sa juristene torsdag. New Londons kommunale advokater argumenterte med at den omstridte utbyggingen vil skape hardt tiltrengte arbeidsplasser i området. Huseierne hevdet på sin side at tvungen overtakelse av privat eiendom er i strid med selve USAs grunnlov.