Høyere strømeksport enn i fjor og vannmagasinene tappes mer

Norge har hittil i år eksportert netto 53 prosent mere strøm enn i fjor, og vannmagasinene er tappet lavere enn i fjor.

Det viser tall fra Statnett og NVE, skriver VG.

Regjeringens tiltak for å bedre forsyningssikkerheten skulle ha vært på plass «i god tid» før vinteren, men først fredag ble et forslag om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven sendt til Stortinget.

I mellomtiden tapper norske strømprodusenter ned vannmagasinene og selger mer strøm til utlandet enn i 2022.

Hittil i 2023 har Norge netto eksportert 18,4 terawattimer strøm. I samme periode i fjor var tallet 12,0.

En terawattime er en milliard kilowattimer. Netto eksport er tallet man får når man tar eksporten og trekker fra importen.

En av årsakene til at vi eksporterer mer, er at den nye englandskabelen først kom i full drift i mars i fjor. Andre årsaker er mye nedbør og høye priser, skriver VG.

På sensommeren i år regnet det uvanlig mye i Sør-Norge, og i flere av strømregionene var det rekordmye vann i magasinene.

Denne bufferen er nå for lengst borte: Fyllingsgraden i vannmagasinene er nå fem prosentpoeng lavere enn i tilsvarende uke i 2022, ifølge VG.