Høy vannstand på Vestlandet tirsdag

Vervarslinga på Vestlandet har sendt ut varsel om høy vannstand for strekningen Lista Kristiansund tirsdag.

Vannstanden er beregnet til å ligge 55 80 centimeter over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene. Dette skyldes at det kommer inn et ganske kraftig lavtrykk over Vestlandet tirsdag formiddag. Sørvestlig vind og en månefase som går mot nymåne vil forårsake den høye vannstanden, opplyser vakthavende meteorolog Johanne Bua ved Meteorologisk institutt i Bergen til NTB. Det har vært mange varsler om høy vannstand de siste ukene, noe som skyldes alle de kraftige lavtrykkene som har kommet inn over Vestlandet. Også denne gangen er det ventet at vannet vil stige over Fisketorget i Bergen, men det er usikkert hvor langt inn mot Bryggen det vil bevege seg. Vannet ventes å synke igjen mot kvelden tirsdag.